«Δούρειος Ίππος» στα Οικονομικά του ΜΤΣ το Άρθρο 30 του ν/σ ΥΠΕΘΑ–Η ΕΑΑΣ δεν γνωρίζει; Ποια η θέση της; Γιατί σωπαίνει;

«Δούρειος Ίππος» στα Οικονομικά του ΜΤΣ το Άρθρο 30 του ν/σ ΥΠΕΘΑ–Η ΕΑΑΣ δεν γνωρίζει; Ποια η θέση της; Γιατί σωπαίνει;

Κείμενο Αναγνώστη του ιστολογίου μας staratalogia.gr-Εστάλη με email:

Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα σας. Τελικά η αλήθεια και το λάδι βγαίνουν πάντα από πάνω. Θεώρησα ορθό να μοιραστώ μαζί σας κάποια αποκαλυπτικά στοιχεία που προέκυψαν μελετώντας το άρθρο 30, τις ηλεκτρονικές σελίδες του ΜΤΣ, ΕΚΟΕΜΣ και ΕΛΟΑΣ αλλά και την χθεσινή δημοσίευση της ΠΟΑΣΑ.

Τελικά όπως θα διαπιστώσετε στο τέλος του κειμένου όλα τα προβλήματα έχουν την εξήγηση τους. Κάποια άρθρα και ρυθμίσεις τελικά φαίνεται να έχουν πολύ μακριά ουρά. Μια ουρά με πολλές οικονομικές προεκτάσεις.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στην επίσημη σελίδα του ΜΤΣ, προσάρτημα Ισολογισμού για το 2020 (τελευταία αναλυτική ετήσια ανάρτηση) στην παράγραφο 12, (στ) αναφέρεται το ετήσιο κόστος χορήγησης μερισμάτων. Σύμφωνα με αυτή ο αριθμός και το ετήσιο κόστος των δικαιούμενων μεριδίων ήταν: 1.465.206,70 (μερίδια) x 4,9865 ευρώ (τιμή μεριδίου 2020) x 12 μήνες = 87,6 εκατ. ευρώ.

Για το 2022 η τιμή μεριδίου είναι 5,124 ευρώ και θεωρώντας (ως υπόθεση εργασίας πως και τα μερίδια παραμένουν περίπου τα ίδια) προκύπτει το παρακάτω ποσό: 1465.206,70 x 12 μήνες x 5,124ευρώ = 90,09 εκατ. ευρώ. Όσο είναι δηλαδή και το προϋπολογισμένο ποσό για το 2022 Δηλαδή 90.000.000 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 30 στο κατατεθέν νομοσχέδιο.

β. Τις χθεσινές απαντήσεις του Προέδρου του ΜΤΣ πρός την ΠΟΑΣΑ (σύμφωνα με την σχετική δημοσίευση) όπου αναφέρεται πως είναι σε θετικό δρόμο η χορήγηση 13ου μερίσματος, προκύπτει ότι θα χρειαστούν επιπλέον ποσά από το ΜΤΣ όπως παρακάτω:

α. Άγνωστο ποσό (x) για την υλοποίηση των αναφερομένων στο άρθρο 30 αφού (για ευνόητους λόγους) δεν έχουμε σχετικά αριθμητικά στοιχεία μεριδίων δικαιούχων, ούτε και εκτιμώμενο κόστος.

β. Για τη χορήγηση 13ου Μερίσματος (ως υπόθεση με τα μερίδια ίδια) για το 2022: Δικαιούμενα μερίδια 1.465.206,70 x 1 μήνα x 5,1524 (τιμή μεριδίου 2020) = 7.549.296,48 ευρώ Ποσό άλλωστε που επιβεβαιώνεται(7.513.638,51) όπως αναγράφεται στο μηνιαίο Ιουλίου και άλλων μηνών του 2022. Άρα η υπόθεση εργασίας είναι κοντά στην πραγματικότητα.

Σας παραθέτω επίσης στοιχεία για το ΒΟΕΑ, πάντα από την Επίσημη σελίδα του ΜΤΣ:

Για το ΒΟΕΑ του έτους 2020 δαπανήθηκαν 32,8 εκατομμύρια ενώ για το 2019 32,3 εκατομμύρια ευρώ. Μηνιαία ανάρτηση Δεκ 2022 ποσό 28.908.069,40 με προϋπολογισθέν τα 35.000.000 ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ως υπόθεση εργασίας, δηλαδή:

α. Το ετήσιο ποσό για ΒΟΕΑ να κυμαίνεται περί τα 32,8 εκατομμύρια ευρώ.

β. Την ενδεχόμενη αναδρομική χορήγηση ενός μερίσματος για το 2022 για την οποία θα χρειαστούν περί τα 7.549.296,48 εκατομμύρια ευρώ.

Προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

α. Τα ποσά που χορηγούνται τα τελευταία χρόνια για μερίσματα αλλά και ΒΟΕΑ είναι σχεδόν σταθερά.

β. Τα χορηγούμενα ποσά για τα μερίσματα των στελεχών είναι σχεδόν σταθερά.

γ. Η ενδεχόμενη χορήγηση ενός μερίσματος(13ου) για το 2022(7.549.296,48) ισοδυναμεί περίπου με το 23% του ετήσιου διανεμόμενου ποσού ΒΟΕΑ.

Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος που οδηγηθήκαμε στην υπογραφή της ΚΥΑ για μείωση ΒΟΕΑ στους δικαιούχους αφού δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες μεταβολές στις χορηγήσεις; Γιατί η Διοίκηση του ΜΤΣ (πάντα σύμφωνα με σχετική χθεσινή δημοσίευση) δήλωσε, όπως μάλιστα αναφέρετε χαρακτηριστικά δεσμεύτηκε πρός την ΠΟΑΣΑ ότι:

Η παραμονή του Β.Ο.Ε.Α. στο ίδιο ύψος θα εντείνει τα οικονομικά προβλήματα του ταμείου, θα δημιουργήσει πρόβλημα στην καταβολή των μερισμάτων και θα αναγκάσει το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. να εξετάσει την περίπτωση μείωσης αυτών;

Η Απάντηση φαίνεται να βρίσκεται αναλύοντας τα παρακάτω δεδομένα:

α. Στην δήλωση του Προέδρου του ΜΤΣ (σύμφωνα πάντα με ανακοίνωση ΠΟΑΣΑ) σύμφωνα με την οποία, είναι σε θετικό δρόμο η χορήγηση 13ου μερίσματος με εκτιμώμενο κόστος τουλάχιστον 7.500.000 + ευρώ.

β. Στο άγνωστο (για εμάς) κόστος αύξησης των μεριδίων των Ανωτάτων με την ψήφιση του άρθρου 30.

γ. Στο άγνωστο (για εμάς) αλλά υπαρκτό ενδεχόμενο κόστος αύξησης των χορηγούμενων ΒΟΕΑ Ανωτάτων που θα προκύψει ενδεχομένως από την αύξηση των μεριδίων τους ως οικονομικό επακόλουθο μετά την ψήφιση του άρθρου 30. Αυτό εάν ισχύσει φαίνεται πως έμμεσα εξασφαλίζει πως τα ΒΟΕΑ των ανωτάτων δεν θα υποστούν μειώσεις παρά την ψήφιση της σχετικής ΚΥΑ τον Δεκ του 2022.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΕΞΙΣΟΥ ΣΟΒΑΡΟ ΚΑΙ ΓΕΝΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30 ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 30 προσαυξάνονται τα μερίδια των Ανωτάτων Στρατού από το ΜΤΣ. α) Στους διατελέσαντες: αα) Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ κατά δέκα (10) μερίδια, αβ) Αρχηγούς ΓΕΣ κατά εννιά (9) μερίδια, αγ) Γενικούς Επιθεωρητές Στρατού και Διοικητές Στρατιάς κατά οκτώ (8) μερίδια. β) Στους αποστρατευόμενους με τον αποστρατευτικό βαθμό: βα) Του Αντιστράτηγου κατά έξι (6) μερίδια. ββ) Του Υποστράτηγου κατά πέντε (5) μερίδια. βγ) Του Ταξιάρχου κατά τέσσερα (4) μερίδια.

Η παραπάνω αύξηση μεριδίων ισχύουν μόνο για το ΜΤΣ η επί της ουσίας διπλασιάζονται χορηγούμενα και από το ΕΚΟΕΜΣ; Γιατί μπαίνει αυτό το ερώτημα;

Γιατί σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του ΕΚΟΕΜΣ και την ισχύουσα νομοθεσία:

Ο ΕΚΟΕΜΣ χορηγεί στους μερισματούχους του ΜΤΣ τους προερχόμενους από το Στρατό Ξηράς, οικονομική ενίσχυση, η οποία μετά την έναρξη ισχύος (1/12/16) της πρώτης παρ. του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Φ.951.1/105/Σ.923351/Σ.6781/12 Οκτ. 16 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 3395 ΤΒ΄ 21 Οκτ. 16) υπολογίζεται με βάση τα δικαιούμενα από τον κάθε μερισματούχο μερίδια για τα οποία λαμβάνει μέρισμα υπό του ΜΤΣ, επί τη τιμή του μεριδίου της οικονομικής ενίσχυσης του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.

Μήπως λοιπόν τα μερίσματα είναι επί της ουσίας διπλάσια;

Είναι λοιπόν δίκαιο να αναρωτιόμαστε:

Πως γίνεται να περισσεύουν στο ΜΤΣ χρήματα για 13η χορήγηση μερίσματος (κόστους περίπου 7.500.000 εκατ.) αλλά και μόνιμης αύξησης χιλιάδων μεριδίων (αγνώστου Ποσού) Ανωτάτων (αφού δεν έχουμε κανένα οικονομικό ή αριθμητικό στοιχείο στο άρθρο), την ίδια στιγμή που κατά το ΜΤΣ, η μη εφαρμογή περικοπής της ΚΥΑ για το ΒΟΕΑ θέτει σε κίνδυνο την καταβολή μερισμάτων με πιθανή μείωση τους στο μέλλον. Όχι κύριοι. ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ.

Η ΕΑΑΣ ως εκπρόσωπος των αποστράτων Αξιωματικών και μέλος του ΔΣ του ΜΤΣ δεν γνωρίζει τα στοιχεία που παραθέτω; Ποια είναι η θέση τους; Γιατί σωπαίνουν;

Ο Βουλευτής, Στρατηγός και εισηγητής του Νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ κύριος Μανωλάκος γνωρίζει τα παραπάνω στοιχεία; Θα εισηγηθεί πρός ψήφιση το άρθρο 30 γνωρίζοντας την ζημία που προκαλείται στα Ταμεία; Αναμένουμε με αγωνία την εισήγηση του για το άρθρο 30.

Εσείς κύριοι βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής;

Ποιός εισηγήθηκε αλήθεια στο ΥΠΕΘΑ το άρθρο 30;

Γιατί κανείς αρμόδιος δεν έχει σχολιάσει το άρθρο 30; Μήπως γιατί τυχαίνει οι αρμόδιοι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων να είναι και Ανώτατοι ε.α Αξιωματικοί άρα και ωφελούμενοι από την ψήφιση του παραπάνω άρθρου;

Η ΠΟΜΕΝΣ; Η ΠΟΕΣ; Και εσείς κύριοι θα περάσετε κάποια στιγμή στην αποστρατεία. Θεωρείτε πως δεν σας αφορά;

Με εκτίμηση

Καρακωστίδης Γιώργος
Λγος ε.α

Δημοσίευση σχολίου

18 Σχόλια

 1. Να κλείσει το ΜΤΣ να ρευστοποιήσουν τα πάντα κ ν αποδοθούν στους μερισματουχους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Με το άρθρο 16 θέλουν να επιβάλουν χαράτσι 1% επί των συντάξεων υπέρ ΝΙΜΤΣ πέραν του 3% επί του μερίσματος που καταβάλουμε! Για ένα νοσοκομείο που το απολαμβάνουν κατά το πλείστον βουλευτές και πολίτες θέλουν να το πληρώνουν όλοι οι απόστρατοι! Αυτό εάν περάσει και ψηφισθεί θα γίνει η ταφόπλακα της ΝΔ! Η δε ΕΑΑΣ και ο πρόεδρος του ΜΤΣ δεν αντιδρούν και υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να το πρότειναν οι ίδιοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. κ Λοχαγε παρακολουθώ τα άρθρα
  σας....πολύ προσεκτικά .
  Θα ήταν καλό μια μέρα να κατηφορίσεται προς την Κολοκοτρώνη 13 και να επισκεφθείτε ως ειδικός δημοσιογράφος τα Νομικά Πρόσωπα για να ενημερωθείτε ...και να μάθετε τις αιτίες του κακού. Είτε να πάτε στην ΔΟΙ του ΓΕΣ είναι το ίδιο..Μόνο πριν πάτε να αναρωτηθείτε γιατί ο αντίστοιχος λοχαγός στο Ναυτικό και στην Αεροπορία περνει διπλάσιο μέρισμα. Μήπως με τέτοιες νοοτροπίες και τέτοια μυαλά αυτό μας αξίζει.
  Και φυσικά η νεότεροι ακόμα λιγότερα.Αλλα τι μας νοιάζουν οι νεότεροι . Τι μας νοιάζει γενικότερα το ΜΤΣ και το ΕΚΟΕΜΣ αφού εμείς τα ξέρουμε όλα ....και αναλύουμε οικονομικά στοιχεία χωρίς να ξέρουμε τις προοπτικές και τα μελλοντικά επιβάρυντικα για τα ταμεία στοιχεία , χωρίς να ξέρουμε τις προσπάθειες του ΓΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα διαφωνήσω αγαπητέ. Δεν είναι δουλειά κανενός ούτε να κατηφορίζει αλλά ούτε και να ανηφορίζει για να ενημερωθεί επί θεμάτων των Ταμείων για τα οποία καταβάλει εισφορές. Είναι υποχρέωση των ίδιων των Ταμείων να ενημερώνουν. Με την ανάρτηση της εκτέλεσης του Π/Υ - την ανάρτηση των οικονομικών τους καταστάσεων και φυσικά την ανάρτηση Πρακτικών των ΔΣ που σχετίζονται με θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Τι φοβάστε και δεν ενημερώνετε σωστά τη βάση των μετόχων? Για ποιο λόγο οι τελευταίες αναρτημένες καταστάσεις του ΕΚΟΕΜΣ είναι από το 2019- του ΜΤΣ από το 2020? Δεν δικαιούμαστε να λαμβάνουμε γνώση? Ο ΕΛΟΑΣ τυπικός να τα λέμε και τα καλά.

   Διαγραφή
  2. Δηλ. παίχτη για τους νέους ενδιαφερόμαστε μόνο μέσω του πετσοκόμματος του ΒΟΕΑ? Η αύξηση των μεριδίων των ανωτάτων προφανώς δεν επηρεάζει τους νέους.

   Διαγραφή
 4. Η προσέγγιση είναι πολύ καλή. Η ΕΑΑΣ αν δεν γνωρίζει οφείλει να ρωτήσει και να μάθει. Το συνολικό κόστος του μερίσματος για το έτος 2022 σύμφωνα με τα αναρτημένα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ ανήλθε σε 89.005.533,70. Άρα το μηνιαίο κόστος ανέρχεται σε 7.420.000 € περίπου. Το κόστος του ΒΟΕΑ ανήλθε σε 28.908.069,40 το οποίο αφορά σε αιτήσεις μηνών Νοε 21 έως Σεπ 22 (όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις του ΜΤΣ). Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το ΜΤΣ εντός του 2022 πλήρωσε αιτήσεις ΒΟΕΑ 11 μηνών και όχι 12, παρόλο που στον σχετικό ΚΑ εξόδου είχε υπόλοιπο 6.091.930,60 και το μηνιαίο έξοδο ΒΟΕΑ ανέρχεται σε 2.630.000 περίπου (28.908.069,40/11).
  Ο λόγος της μη πληρωμής αιτήσεων 12 μηνών? Δεν νομίζω ότι έπεσε τόση δουλειά και δεν προλάβαιναν. Ο λόγος είναι προφανής μετακυλίουμε κουτοπόνηρα εντέχνως έξοδα ΒΟΕΑ στο επόμενο έτος, ώστε να περισσέψουν ποσά για να καταβληθεί το 13 μέρισμα. Αυτό μάλλον δεν βγήκε. Τι πετύχανε εναλλακτικά με την πληρωμή 11 μηνών ΒΟΕΑ? Να αυξηθεί το ποσό για μέρισμα επομένου έτους. Το ΜΤΣ κατέγραψε ταμειακό πλεόνασμα για το 2022 30.765.000 περίπου. (173.885.607,87 – 143.120.426,43). Για ποια οικονομικά προβλήματα κάνει λόγο ο Μυτιληνάκης?

  Το έκτακτο μέρισμα είναι καθαρά ψηφοθηρικό. Ο Μυτιληνάκης πιθανότατα διορισμένος από τη ΝΔ – διωχθέντος του Κουτσογιαννόπουλου – δεν κατάφερε τίποτα απολύτως για τους μετόχους και τους μερισματούχους του ΜΤΣ. Για τον Μανωλάκο να μην τα ξανα-λέμε, άλλο ΑΣΔΕΝ άλλο ΜΤΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται με το βοεα είναι δίκαιο...για τους απόστρατους που έχουν 35 χρόνια υπηρεσίας....να καταβάλλονται δηλαδή το ίδιο ποσό με αυτούς που έφυγαν νωρίτερα με λιγότερες εισφορές

   Διαγραφή
 5. Το ΕΚΟΕΜΣ δημιουργήθηκε το 1997 .Αν ναι τότε δεν πρέπει να είναι ανταποδοτική ανάλογα με τα χρόνια που έχουμε πληρώσει η όχι μια ερώτηση κάνω ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό που έγινε με το ΒΟΕΑ και το μπάχαλο ανακοινώσεων που προκλήθηκε από άσχετους που έχουν βρεθεί σε ΔΣ από λάθος, είναι αποτέλεσμα ενός και μοναδικού στόχου να εξοικονομηθούν πόροι για έκτακτα μερίσματα και για αυξήσεις. 30 μύρια πλεόνασμα γράφει ένας παραπάνω και προφανώς έτσι θα είναι, με το έξοδο των ΒΟΕΑ προ μειώσεων στα 2,5 εκ τον μήνα και μιλάει ο Μυτιληνάκης ότι θα προκληθούν προβλήματα από το ΒΟΕΑ. Αυτά του λέει ο αρχιπελαγίτης αυτά μασάει και ο Μυτιληνάκης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Κ Καρακωστίδη, αν είχατε υπηρετήσει ως ανώτατος και όχι ως κατώτερος αξιωματικός, θα γράφατε για αυτή την, κατά εσάς, αδικία; Δεν νομίζω!
  Ό,τι προσφέρατε, θα λάβετε! Διαβάστε καμία επιστημονική ανάλυση για το άρθρο 4 του Συντάγματος, που πραγματεύεται τα περί ισότητας των πολιτών και πώς αυτή νοείται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οι αναλυσεις εκφραζουν το πνευμα (και το γραμμα) του συντακτη τους.
   Την ερμηνεια του Συντάγματος σε περίπτωση διχογνωμιας , τη δινουν τα δικαστήρια, ας παψει ο διαχωρισμός των πολιτων σε α και β κατηγορίας, πατρικίους και πληβείους....

   Διαγραφή
  2. @ 23 Ιαν. 3:51:00. Το θεμα εχει ξεκινησει απο το ΒΟΕΑ. Ο προεδρος της ΠΟΣ, εχει δωσει σωστες και εμπεριστατωμενες απαντησεις. Ολοι οι υπεθυνοι για την αποφαση αυτη (ΒΟΕΑ) απλα δεν πειθουν............ (αν εγραφα επωνυμα θα ελεγα τα πραγματα με το ονομα τους) Ας σταθουμε λοιπον πρωτιστως σε αυτο.

   Διαγραφή
 8. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι κάποιος χαζός για να μην αντιλαμβάνεται τις κουτοπόνηρες πρακτικές του ΜΤΣ. Η ΕΑΑΣ δεν μπορεί να λύσει ούτε τα εσωτερικά της θέματα, θα εκπροσωπήσει τους μερισματούχους στο ΔΣ/ΜΤΣ? Ένα ενιαίο αδιαίρετο ΜΤΣ λέει ο Μυτιληνάκης, με άλλα λόγια πληρώστε κορόιδα του ΣΞ να τρώνε της ΕΛ.ΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πληροφοριες απο ΜΤΣ. Το 13 μερισμα θα δοθει στις Αποκριεςς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζει ο Μυτιληνάκης πως δίνοντας έκτακτο μέρισμα τα πρόβατα θα ψηφίσουν τον εργοδότη του

   Διαγραφή
 10. Ο νόμος Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ μείωσε κατά 40% τις κύριες συντάξεις, κατά 50% τις επικουρικές, κατά 60% τις συντάξεις χηρείας και κατά 20% το εφάπαξ, μεγάλη υποκρισία να μιλάει για συντάξεις ο Τσίπρας και να έχει στο πλευρό του την Αχτσιογλου, την διευθύντρια του γραφείου του Κατρούγκαλου, στο υπουργείο !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μιας και επαναλαμβάνεσαι, άλλη μια και δω. Ναι και η ΝΔ έκανε την πάπια και το κουκούλωσε, ναι και η ΝΔ ως κόμμα συμμετείχε διαχρονικά στη λεηλασία των μισθών και συντάξεων κρυμμένοι όλοι τους πίσω από τις εντολές της τρόικας. Όλοι τους δεσμεύτηκαν και δεσμεύονται ακόμη και σήμερα (τραγελαφικό), ναι και σήμερα λίγες μέρες πριν τις εκλογές ότι όλα θα τα κάμουν σωστά όλα θα τα διορθώσουν, ΘΑ τώρα, και μετά δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Οπότε αν έγραψες το σχόλιο ως Ν. δημοκράτης να τους χαίρεσαι κι όλοι μαζί να τους χαιρόμαστε όλους (κατ' ευφημισμό βέβαια).

   Διαγραφή