Εξώδικο Αξκου ε.α. προς ΥΕΘΑ καθώς δεν είναι σύννομη η κατάργηση της κράτησης ν.4093/12 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦ/ΞΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Παναγιώτη Σταμάτη του Δημητρίου, Πλωτάρχη ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού

Π Ρ Ο Σ

Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας (ΥΕΘΑ), Νικόλαο I. Παναγιωτόπουλο

Αισθάνομαι, οργή και αγανάκτηση, για την συνεχιζόμενη απαξιωτική, επίμεμπτη και μη σύννομη συμπεριφορά Σας, η οποία πλέον εκδηλώθηκε περίτρανα και είναι αυταπόδεικτη με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο Σας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την κατάργηση της κράτησης του ν.4093/12 (έναρξη ισχύος σύμφωνα με το άρθρ. 3, η 12.11.2012), στα μερίσματα των ΜΤ, η οποία εφαρμόστηκε από 1.1.2013 κατόπιν εγκυκλίου του Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (Α.Π. Φ.2862/5798/5-12-2012), την οποία δυστυχώς οι έχοντες κατά νόμο υποχρέωση (ΔΣ/ΜΤ) δεν την προσέβαλαν στο ΣτΕ με Αίτηση Ακυρώσεως, ούτε με Παρέμβαση στη πιλοτική δίκη της Ολομελείας του ΣτΕ και έκτοτε βρισκόμαστε σε ένα γαϊτανάκι αποφυγής ανάληψης ευθηνών, παραλείψεων ενεργειών και νομικών σοφισμάτων.

Δυστυχώς κ. Υπουργέ ακόμα και σήμερα συνεχίζεται να παρασύρεστε από τις μεροληπτικές εισηγήσεις των αμέσως υφισταμένων Σας και να μην κατανοείται ότι το κάθε ΜΤ έχει δική του περιουσία και αποδίδει μέρισμα στους απόστρατους μετόχους ανάλογα με το ύψος της περιουσίας του και συμφώνα με τον καταστατικό νόμο του κάθε ΜΤ.

Από ιδρύσεως των ΜΤ οι απόστρατου αξιωματικοί των αντίστοιχων κλάδων, ελάμβαναν διαφορετικό σε ύψος ποσό μερίσματος, λόγω της διαφορετικής σε ύψος της περιουσίας του Ταμείου τους, καθώς αποκλειστικά από την περιουσία του έκαστου Ταμείου και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, αποδίδετε στους εν αποστρατεία μετόχους, το αναλογούν μέρισμα.

Παρ΄ όλα αυτά αναρτήθηκε από το ΥΠΕΘΑ, για δημόσια διαβούλευση στις 15 Δεκεμβρίου 2022 και στις 21.15, σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις»

Με το Άρθρο 35 Καταργούνται οι μειώσεις του ν.4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους

Συγκεκριμένα,

«Από την 1η.1.2022 καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας».

Όμως στην Αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω που κατατέθηκε σύμφωνα με τις αρχές της καλής νομοθέτησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «για το επιτελικό κράτος» που επιτάσσουν τον έλεγχο νομιμότητας από την επιστημονική επιτροπή της Βουλής, παραλείφθηκε η έναρξη της κατάργησης, όπως φαίνεται και ευκόλως συμπεραίνεται για προφανέστατο λόγο.

Σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 2 περ. στ του ν. 4622/2019, η έκθεση νομιμότητας εστιάζει στη συνταγματικότητα των διατάξεων και τη συμφωνία τους με το ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, τη συναφή νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών.

Με την κατατεθειμένη Αιτιολογική Έκθεση, δεν παρουσιάστηκε η ημερομηνία κατάργησης της κράτησης του ν.4093/12 και όπως φαίνεται με αυτό το ¨τέχνασμα¨ αποκρύφτηκε από την Επιτροπή η νόμιμη ημερομηνία κατάργησης 1.1.2013, γιατί η από 1.1.2022 δεν θα ήταν σύννομη, κοινώς δεν θα πέρναγε!!!

Η Αιτιολογική Έκθεση όπως κατατέθηκε:

35. Καταργούνται οι μειώσεις που επιβάλλονται, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι. Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 επιβλήθηκαν από την 1η.1.2013 κλιμακωτές μειώσεις στα ποσά των μηνιαίων συντάξεων ή στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων άνω των χιλίων (1.000) ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία. Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν στη συνέχεια αντισυνταγματικές με τις υπ’ αρ. 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Εντούτοις, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και οι οικείοι Ειδικοί Κλάδοι εξακολουθούν να επιβάλλουν τις υπόψη μειώσεις στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που καταβάλλουν. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, ενισχύεται η θέση των στρατιωτικών συνταξιούχων, σε αναγνώριση της ιδιαίτερης βαρύτητας της συμβολής τους.

Η κατάργηση από 1.1.2022 της συγκεκριμένης κράτησης, είναι αντίθετη με τη διάταξη του άρθρου 111 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά την οποία:

«κάθε διάταξη νόμου ή διοικητικής πράξης με κανονιστικό χαρακτήρα που είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα καταργείται από την έναρξη της ισχύος του».

Επίσης κ Υπουργέ ως όργανο της Εκτελεστικής εξουσίας παρεμβαίνετε σε εκκρεμείς δίκες στις οποίες είναι διάδικο το Δημόσιο και που έχουν ασκηθεί για την συγκεκριμένη κράτηση, πράγμα που αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας αλλά και της διακρίσεως των εξουσιών με συνέπεια η εισαγόμενη ρύθμιση να προσκρούει στο άρθρο 4 και 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ, επειδή συνιστά παρεμπόδιση πρόσβασης στο Δικαστήριο.

Η Νομοθετική εξουσία (Βουλή) που ψήφισε την συγκεκριμένη διάταξη η οποία κρίθηκε αμετακλήτως αντίθετη με το Σύνταγμα (Δικαστική εξουσία) και η παρανομούσα Εκτελεστική εξουσία, η οποία ούτε από την κριθείσα από το ανώτερο ακυρωτικό ως αντισυνταγματική, αλλά ούτε από το 2016 δεν κατάργησε την συγκεκριμένη διάταξη, μας στέρησε από την περιουσία μας, σημαντικά ποσά, λόγω των παρανόμων κρατήσεων από τις 1.1.2013.

Σήμερα μετά από τις τεράστιες απώλειές μας έρχεστε πρόδηλα παρανομώντας, να καταθέτετε σχ. νόμου, στο οποίο αυθαίρετα αναγράφετε την κατάργηση από τις 1.1.2022 και όχι από τις 1.1.2013, με προφανή βλάβη στη περιουσία μας σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Το νόμιμο και δίκαιο είναι η κατάργηση να νομοθετηθεί από τις 1.1.2013 και αναζήτηση των παρανόμως παρακρατηθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις περί παραγραφών των ΜΤ.

Αναληθές είναι το σκεπτικό που Σας εισηγούνται οι υφιστάμενοί Σας, ότι τα αναδρομικά δίνονται από 1.1.2022, διότι τα ποσά που εισπράχθηκαν προστέθηκαν στα έσοδα των ταμείων και αποδόθηκαν ήδη στους μερισματούχους υπό μορφή μερίσματος διότι:

α) Δεν ωφελήθηκαν όλοι οι μερισματούχοι, από την παράνομη αυτή πράξη, αλλά μόνο οι μετά το 2016 συνταξιοδοτούμενοι.
β) Επίσης τα μετοχικά ταμεία αντί του υποχρεωτικού ελαχίστου ποσού (ορισμένες χιλιάδες ευρώ) που οφείλουν εκ του καταστατικού νόμου να καταθέτουν στη ΤτΕ ως αποθεματικό, όλα αυτά τα χρόνια κατέθεταν εκατομμύρια, με αποτέλεσμα το ΜΤΑ να έχει περί τα 220 εκατ. Ευρώ, το ΜΤΝ περί τα 150 εκατ. ευρώ και κάτι ανάλογο το ΜΤΣ. Νόμιμα είναι η επιστροφή να γίνει οίκοθεν με εφ άπαξ καταβολή, από τα αποθεματικά του έκαστου ΜΤ (ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ), καθώς αφού κατατέθηκαν μη νομίμως χρήματα στο αποθεματικό, αυτά μπορούν νόμιμα να αναληφθούν και να αποδοθούν στους δικαιούχους (προ 2016 συνταξιοδοτούμενοι).

Δηλαδή κ. ΥΕΘΑ αντί να εισπράξουμε τα εννέα (9) ετών τα παρανόμως παρακρατηθέντα να μας αποδοθούν τουλάχιστον τα πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τα διατάξεων περί παραγραφής, ελαχιστοποιώντας έτσι την ζημία μας και μη μας απαξιώνετε κοροϊδεύοντας μας ευθέως με την επιστροφή μόνο (1) έτους, δεν είμαστε στην εποχή που μοιράζονταν χάντρες και καθρεφτάκια στους ιθαγενείς και έλεγαν και ευχαριστώ πολύ!

Οι αξιοπρεπείς και έντιμες ελληνικές οικογένειες των αποστράτων, τα τελευταία χρόνια έχουν πληγεί οικονομικά με αποτέλεσμα...

Διαβάστε ΟΛΟΚΛΗΡΗ την σχετική εξώδικη δήλωση του Πλωτάρχη Π. Σταμάτη ΠΝ ε.α. προς τον κ. ΥΕΘΑ σχετικά με το θέμα της χρονικής κατάργησης της κράτησης στα μερίσματα του ν.4093/12:

Δημοσίευση σχολίου

3 Σχόλια

  1. Αν και στην ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ αναφέρεται ρητά ότι οι κρατήσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το 2015, με τις υπ’ αρ. 2287-2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειάς του, η συμμόρφωση της πολιτείας για την κατάργηση γίνεται 6 χρόνια μετά, από 1-1-2022.
    H πολιτεία έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣΤΕ και να δοθούν αναδρομικά όλα τα ποσά από τον Μάιο του 2016 που τέθηκε σε εφαρμογή ο ν.4387/2016.
    Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αγνοείται η απόφαση-εισήγηση του ΜΤΑ για την κατάργηση από 1-1-2021.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μπράβο κ Σταμάτη. Αλλά παλεύετε μόνος. Το να υπάρχουν μόνο 200 σχόλια Στη διαβούλευση και όχι 2-3000 ώστε να καταλάβει η κυβέρνηση ότι αντιδρούμε θα το εκλάβουν ότι αποδεχόμαστε τη μοίρα μας για άλλη μια φορά .

    ΑπάντησηΔιαγραφή