Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΠΟΠ μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΠΟΠ μετατάσσονται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

Μετάταξη Επαγγελματιών Οπλιτών, πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών
ΑΔΑ: ΨΙ436-2ΦΩ ΕΔΥΕΘΑ: 188

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Μετατάσσουμε στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 13 του ν. 3883/2010, τους Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) οι οποίοι περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες μετατασσομένων ΕΜΘ Υπαξιωματικών - ΕΠΟΠ, όπως παρακάτω:...

2. Ονομάζουμε:
α. Επιλοχίες, σύμφωνα τα άρθρα 9, 12 και 13 του ν. 3883/2010, τους μετατασσόμενους ΕΠΟΠ και τους εντάσσουμε στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών μετά τον τελευταίο υπηρετούντα ομοιόβαθμό τους, όπως παρακάτω:...
β. Λοχίες, σύμφωνα τα άρθρα 9, 12 και 13 του ν. 3883/2010, τους μετατασσόμενους ΕΠΟΠ και τους εντάσσουμε στην επετηρίδα Μονίμων Υπαξιωματικών μετά τον τελευταίο υπηρετούντα ομοιόβαθμό τους, όπως παρακάτω:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια