Μετάταξη Ανθστων και Μον. Υπξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ ΣΞ στο Σώμα Αξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

Μετάταξη Ανθστων και Μον. Υπξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ ΣΞ στο Σώμα Αξιωματικών (ΕΔΥΕΘΑ)

«Μετάταξη Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων ΑΣΣΥ,
πτυχιούχων ΑΕΙ, στο Σώμα των Αξιωματικών»
ΑΔΑ: 94ΘΛ6-Δ1Κ ΕΔΥΕΘΑ: 187

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Μετατάσσουμε στο Σώμα των Αξιωματικών, σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 13 του ν. 3883/2010, τους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) οι οποίοι περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες μετατασσομένων Ανθυπασπιστών - Υπαξιωματικών Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), όπως παρακάτω:...

2. Ονομάζουμε Ανθυπολοχαγούς, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 13 του ν.3883/2010, τους μετατασσόμενους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ και τους εντάσσουμε στην επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον τελευταίο υπηρετούντα ομοιόβαθμό τους, όπως παρακάτω:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια