Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανθστων και ΕΜΘ Ανθστων. Δείτε τις EΔΥEΘA

Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανθστων και ΕΜΘ Ανθστων. Δείτε τις EΔΥEΘA

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατεία Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΩΑΟΘ6-ΖΕ5 ΕΔΥΕΘΑ: 152:

β. «Αποστρατεία Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΙΝ06-ΥΟΔ ΕΔΥΕΘΑ: 153:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια