Συντάξεις στελεχών EΔ-ΣA: Ποιοι κερδίζουν από τα νέα πλασματικά («Μάχιμη πενταετία»)-Παραδείγματα

Συντάξεις στελεχών EΔ-ΣA: Ποιοι κερδίζουν από τα νέα πλασματικά («Μάχιμη πενταετία»)-Παραδείγματα

«Μάχιμη πενταετία» είναι ο ασφαλιστέος - συντάξιμος χρόνος (πραγματική υπηρεσία) που έχει υπηρετηθεί σε παραμεθόριες Μονάδες, νησιά, προκεχωρημένες βάσεις κλπ.

Ιωάννης Αντωνιάδης, Αξ/κος ΠΝ Ε.Α. Εργατολόγος -Οικονομολόγος

Επεκτείνεται σε όλα τα στελέχη ΕΔ-ΣΑ το δικαίωμα της «μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

Η εν λόγω ρύθμιση εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού συστήματος, που παρουσίασε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας Πάνος Τσακλόγλου, μετά την παρουσίασή του στο υπουργικό συμβούλιο.

Όσοι στρατιωτικοί - ένστολοι εξαιρούνταν από την αναγνώριση των πλασματικών ετών (π.χ. ορισμένες κατηγορίες πυροσβεστών, λιμενικών, αστυνομικών και υπηρετούντων στην αεροπορία) με τη σχετική ρύθμιση αποκτούν πλέον το δικαίωμα αυτό, ανεξαρτήτως μονάδας υπηρεσίας, αν είναι παλαιοί ή νέοι ασφαλισμένοι (προ ή μετά το 2011) και ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας με την οποία υπηρετούν (μόνιμοι και μη).

Υπενθυμίζεται πως η «μάχιμη πενταετία» είναι ο ασφαλιστέος- συντάξιμος χρόνος (πραγματική υπηρεσία) που έχει υπηρετηθεί σε παραμεθόριες Μονάδες, νησιά, προκεχωρημένες βάσεις κλπ.

1. Οι στρατιωτικοί μπορούν να αναγνωρίσουν έως 5 έτη μονάδων εκστρατείας (μάχιμη 5ετια) εφόσον τα υπηρετήσουν στις μονάδες που έχουν χαρακτηρισθεί έτσι (υπάρχουν φυσικά πολλές ειδικότητες που είτε δεν προβλέπεται είτε επιβάλλεται να υπηρετούν σε μονάδες του Κέντρου και έτσι δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αναγνωρίσουν). Υπενθυμίζεται πως ο ΕΦΚΑ προβλέπει για τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή αυτοαπασχολούμενους να μπορούν να αναγνωρίσουν από 7 έως 11 πλασματικά έτη (αναγνώρισης πτυχίων, ανατροφής τέκνων, στρατιωτικής θητείας κ.λπ.).

2. Εξαγοράζουν τα έτη αυτά οι στρατιωτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν εισαχθεί στις ΕΔ & τα ΣΑ από 1/10/1990 και εντεύθεν (για τους πριν την 1/10/90, συνυπολογίζονται στον συντάξιμο χρόνο, άνευ εξαγοράς τους). Το ποσό εξαγοράς ισούται με 6,67% επί των μηνιαίων αποδοχών του τελευταίου μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς τους.

3. Με την αριθ. πρωτ. Φ10042/οικ. 13567/329/2018 εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών», μεταξύ άλλων προβλέφθηκαν και δόθηκαν συμπληρωματικές οδηγίες και κατευθύνσεις επί συνταξιοδοτικών θεμάτων των στελεχών των ΕΔ & ΣΑ (στρατιωτικών ν. 2084/92), ως κατωτέρω:

Κατεγράφησαν περιπτώσεις αποζημιώσεων/αμοιβών που λογίζονται ως συντάξιμες αποδοχές (επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές)

Συμπεριλήφθηκαν διατάξεις αναφορικά με τον υπολογισμό των ετών μονάδων εκστρατείας στο συντάξιμο χρόνο και για όσους Στρατιωτικούς δεν χρειάστηκε να τα αναγνωρίσουν, εξαγοράζοντας τα (εισαχθέντες στις Ε.Δ. έως 30/9/1990).

Αναφέρονται χρόνοι που αναγνωρίζονται στο διπλάσιο με τις διατάξεις των αρθρ. 15 παρ. 9 και 12, 40 και 41 του Π.Δ. 169/2007 και του αρθρ. 8 του ν. 2084/1992

Υφίσταται βάσει υπολογισμού της εισφοράς κλάδου σύνταξης για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των 5 ετών των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο με τις διατάξεις του αρ. 40 του Π.Δ. 169/2007.

Γίνεται μνεία αναφορικά με τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης με τους ανωτέρω συντάξιμους χρόνους

Οι διατάξεις περί παύσης των διπλών ασφαλιστικών εισφορών έπειτα από υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην Υπηρεσία του υπαλλήλου, εξακολουθούν να ισχύουν. Αυτό προφανώς & αναφέρεται σε όσα στελέχη των Ε.Δ. –Σ.Α. εξάντλησαν τα χρόνια παραμονής στην Υπηρεσία και κρίνουν σκόπιμο πως τα συγκεκριμένα χρόνια κρίνονται από αυτούς αρκετά, για να τους αποφέρουν έναν «υποφερτό» συντάξιμο χρόνο, στον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης (συγκριτικά πάντα με το κόστος αναγνώρισης των ετών αυτών και το χρονικό ορίζοντα απόσβεσής τους).

Σε κάθε περίπτωση όμως, υφίσταται πλέον μεγάλη απόσταση από το ανώτατο προβλεπόμενο όριο του ποσού για την ανταποδοτική σύνταξη, με δεδομένα τα μικρά ποσοστά υπολογισμού και το αβέβαιο καθεστώς όσον αφορά στην προσμέτρηση και των επιδομάτων επικινδυνότητας μέσω των 6μηνων, πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρυχίου καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων (ως συμπληρωματικά ποσά που ίσχυε με τις προηγούμενες διατάξεις και όχι ως συντάξιμος χρόνος)

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ: Tι αλλάζει στα όρια ηλικίας για αποστρατεία σε Στρατό-EΛ.AΣ. - Τι ισχύει με τις εξαγορές «διπλών ετών» (ΠΙΝΑΚΕΣ)

4. Ένα μείζον θέμα που αναδείχθηκε, από το γεγονός πως άπαντες οι στρατιωτικοί από 1-1-2011 υπήχθησαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επιλύθηκε με εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και δύνανται πλέον να αναγνωρίζονται ως διπλάσιες οι υπηρεσίες, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ΠΔ 169/2007 (μάχιμη πενταετία) και για τους κατατασσόμενους από 1/01/2011 και εφεξής, οι οποίοι σύμφωνα με το ν. 3865/2010 υπάγονται αυτοδικαίως στον κλάδο κύριας σύνταξης του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του πρώην ΕΤΑΑ. Ετσι λοιπόν αναφορικά με την αναγνώριση ετών υπηρεσίας στο διπλάσιο ασφαλισμένων στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και πρώην ΕΤΑΑ τονίζεται ότι σύμφωνα με τη Φ10042/404444/1053/21.05.19 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, «ξεμπλόκαραν» όλες οι αναγνωρίσεις ετών υπηρεσίας στο διπλάσιο, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών και διευκρινίζεται ότι δεν αφορά αλλαγή στις περιπτώσεις προηγούμενης ασφαλιστικής σχέσης, πριν δηλαδή την κατάταξη των στελεχών στις Ε.Δ. –Σ.Α.

5. Με τον νόμο 4609/2019, άρθρο 11, καθιερώθηκε η προσμέτρηση του αυξημένου στο διπλάσιο, μέχρι τα πέντε (5) έτη, χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων υπηρετούν, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους, επισημαίνοντας ότι η υποχρέωση εξαγοράς ετών εκστρατείας και πλασματικών ετών αφορά στα στελέχη με ημερομηνία κατάταξης από 1.10.1990 και μετά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην εν λόγω διάταξη.

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) όμως, στον οποίο υπάγονται πλέον και οι Έλληνες στρατιωτικοί, με σχετικό έγγραφό του γνωστοποίησε ότι ο χρόνος στο διπλάσιο από τα 5 έτη που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθ. 11 παρ.1 του Ν.4609/2019 δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 22 παρ.2 του Ν.3865/2010 «Ο επανακαθορισμός των μονάδων και υπηρεσιών που αναφέρονται στις παραγράφου 5 και 6 του παρόντος άρθρου, στις οποίες λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε σε αυτές, γίνεται με ειδικό νόμο, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 73 του Συντάγματος» και ο ανωτέρω Ν.4609/2019 δεν αποτελεί ειδικό Νόμο.

Άρα απαιτείται εκ νέου η κατάθεση ειδικό νόμου-ασφαλιστικού νομοσχεδίου (σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ευρασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων από 30/8/2022), όπου θα προβλέπεται η επέκταση της μάχιμης 5ετίας σε ΟΛΟΥΣ τους Στρατιωτικούς για τον εξορθολογισμό του ασφαλιστικού τους συστήματος.

Κλικ για μεγέθυνση:

ΠΗΓΗ: imerisia.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΑΣΥ

Κατοχύρωση της μάχιμης πενταετίας για όλους και νέα συνάντηση για εκκρεμή αιτήματα

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

8 Σχόλια

 1. Τα χρονια υπηρεσιας σε Μοναδες Εκστρατειας (''Μαχιμη Πενταετια''), ειναι μερος (για οσους την δικαιουνται) της Συνολικης Συνταξιμης Πραγματικης Υπηρεσιας και ΟΧΙ πλασματικα χρονια. Πλασματικά είναι συνήθως :
  α. Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου
  β. Γονική άδεια
  γ. Εκπαιδευτική άδεια
  δ. Στρατιωτική θητεία υποψήφιου συνταξιούχου
  ε.Χρόνος σπουδών
  στ. Αναγνώριση τέκνων, ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η μάχημη πενταετία όπως λέγεται αφορά συναδέλφους που υπηρέτησαν σε δύσκολα και μάχημα πόστα και μονάδες δύσκολες. Αν δοθούν σε όλους δεν έχει νόημα γιατί αδικούνται κάποιοι συνάδελφοι που υπηρέτησαν σε δύσκολες μονάδες πρώτης γραμμής. Το σωστό είναι να δοθεί μια έξτρα πενταετία σε όλους!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η μάχιμη πενταετία δεν έχει σχέση με δικαιοσύνη ,αλλά με οικονομικό όφελος για τα δημόσια ταμεία πάσης φύσεως. Πότε υπήρξε δικαιοσύνη στις ΕΔ για να υπάρχει και για την μάχιμο πενταετία ; πουθενά στη Ευρώπη δεν υπάρχει υποχρεωτική υπηρεσία στρατιωτικών για 40 και 35 έτη για ευνόητους ηλικιακους περιορισμούς και για την φυση της εργασιας ενος στελεχους ...αυτά μόνο στη Ελλάδα υπάρχουν που θέλει να λέγεται και μέλος της ΕΕ ....ας μας πουν σε ποιο άλλο, κρατος της ΕΕ υπάρχουν τόσο γερασμένοι στρατιωτικοί σε υπηρεσία ,πλην καποιων ανωτατων θεσεων της ηγεσιας τους , πανω απο 25 ετη οι περισσότεροι εχουν αποστρατευτει με πληρη διακαιωμα συνταξης και οχι μειωμένη όπως στην Ελλάδα ..αντι να ανοίξουν την 25ετια έστω με μειωμένη σύνταξη όπως παλιότερα και να ανανεώνεται το προσωπικο με νεο κοσμο , κάθονται και κανουν αλχημείες για οικονομικό όφελος και όχι για το συμφέρον της αμυνας της χώρας...με μέσο όρο 40- 45 ετων του προσωπικού γελάνε και οι πέτρες παγκοσμίως....έξω ο ένας κλέβει τον άλλο, το μαύρο χρήμα οργιάζει παντού, και το ΥΕΘΑ κοίτα πως να πάρει ψίχουλα από αυτούς που υπηρετούν την χώρα με ήδη τους χαμηλότερους μισθούς και τον μεγαλύτερο φόρτο εργασίας και υποχρεώσεων απο ολο τον δημοσιο και ιδιωτικο τομεα. Απαράδεκτη εντελώς η συμπεριφορά του κράτους για αυτούς που υπηρετούν την πατρίδα 35+ έτη με μια Τουρκία δίπλα που έχει κάνει τα απίστευτα τα τελευταια 27 χρόνια που διανύουμε και αυτούς στην Ελλάδα που αποτελούν τον αποτρεπτικό παράγοντα (ΕΔ) να τους έχεις πατημένο τον λαιμό, όταν άλλοι έξω διακινούν δις μαύρα ευρώ, εις βάρος της Χώρας και κανείς να μη τους αγγίζει, ακόμα και αυτοί που πρέπει να το πράξουν....για αυτό και πολλες στρατιωτικές σχολές φέτος, απαξιώθηκαν
   από τον λαό και έμειναν κενες θέσεις σε μεγάλο αριθμό , όλοι προτίμησαν να μπουν σε άλλες εφόσον μαθεύτηκε η μιζέρια των στρατιωτικών από το 2009 έως και σήμερα ..πολλοί νέοι φέτος πέρασαν σε δυνατότερες σχολές βαθμολογικά από ότι η ΣΣΕ που είχε και το μεγαλύτερο πρόβλημα . Οι βάσεις ΕΒΕ ήταν δικαιολογία για να καλυφθεί η απαξίωση του ελληνικού λαού προς τις στρατιωτικές σχολές ...του χρόνου θα ρίξουν και αλλο τις ΕΒΕ γιατί πάλι λίγοι θα δηλώσουν ... καλοφαγωτη η νέα εποχή στις ΕΔ .

   Διαγραφή
  2. Σε ποιο Ευρωπαϊκο Κρατος οι στρατιωτικοι παιρνουν πληρη συνταξη στα 25 χρονια? Γνωριζω τουλαχιστον δυο κρατη (Πολωνια και Λετονια) στα οποια βγαινουν (οποιοι επιθυμουν) στα 18 χρονια (αντι στα 35) και παιρνουν ΜΙΣΗ συνταξη.

   Διαγραφή
 3. Πολύ καλή ανάλυση, αλλά όλα αυτά είναι μόνο στα χαρτιά και στο γνωστό "βάρα νομή" για τις εκλογές που έρχονται. Εάν δεν αλλάξει ριζικά ο νόμος του άχρηστου κατουρλαγκου, με τις επίσης άχρηστες τροποποιήσεις των νουδούλων, θα συζητάμε αενάως για ψωροσέντσια και 2ευρα. Απορώ γιατί ο κος Αντωνιάδης πολύ έγκριτος και ακριβής ασχολείται με τα παραμύθια της σημερινής διακυβέρνησης. Επίσης συμφωνώ με τον ορισμό της "μάχιμης πενταετίας" και την ουσιαστική της σημασία, δλδ κουτσοί στραβοί στον "άγιο Καραβανά" και πάρτε τα...... μας που λένε και οι "αρμόδιοι" υπουργοί της θλιβερής διακυβέρνησης των αχρηστερών νουδούλων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πραγματι ολα αυτά ειναι στη λογικη του :"βαρεστε νομη", αλλα δε μας ξεγελανε πια, ξυπνησαμε, τα ποσοστά που θα παρουν στις εκλογες θα ειναι πολλες υποδιαστολες του μηδεν...!!!

   Διαγραφή