Χαρδαλιάς: Άρνηση πληρωμών από φαρμακεία προκύπτει από μη τήρηση προβλεπόμενης συνταγογράφησης σε ε.ε. στελέχη ΕΔ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Προβλήματα με τη χορήγηση φαρμάκων στα στελέχη του ΣΞ στη Θεσσαλονίκη», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η αποζημίωση των στελεχών για τις ατομικές υγειονομικές δαπάνες πραγματοποιείται κατόπιν των προβλεπόμενων τεχνοοικονομικών ελέγχων από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ενώ για τις δαπάνες υψηλού κόστους δύναται να χορηγηθεί αντίστοιχη προκαταβολή στους δικαιούχους από τις διαχειρίσεις χρηματικού των οικείων ταμείων ΕΔ. Περαιτέρω, μεμονωμένες εκκρεμότητες που υπήρξαν στο παρελθόν μεταξύ του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, έχουν επιλυθεί και η συνεργασία είναι απρόσκοπτη.

Σε ό,τι αφορά στα στελέχη του Στρατού Ξηράς, προτεραιότητα του Γενικού Επιτελείου Στρατού αποτελεί η άμεση εξόφληση των δαπανών που σχετίζονται με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στα στελέχη του, και ως εκ τούτου, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Ειδικότερα, ο έλεγχος και η πληρωμή των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης υλοποιείται εντός τριμήνου από την υποβολή τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στην υγειονομική περίθαλψη του Στρατιωτικού Προσωπικού, αλλά και την υπάρχουσα σύμβαση με τον ΦΣΘ.

Η σχετική πληρωμή των οφειλών στους δικαιούχους πραγματοποιείται σταδιακά, μετά τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων, βάσει της χρονολογικής σειράς υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και εκκαθάρισης των αντίστοιχων δαπανών από τις υπηρεσίες ελέγχου.

Τυχόν άρνηση πληρωμών των φαρμακευτικών δαπανών σε φαρμακεία της Επικράτειας προκύπτει μόνο, όταν μετά από έλεγχο και εκκαθάριση από τις εντεταλμένες υπηρεσίες, που πραγματοποιείται στο σύνολο των συνταγών με βάση το δημόσιο λογιστικό και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, διαπιστωθεί η μη τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας συνταγογράφησης φαρμάκων σε εν ενεργεία στελέχη.

Η δε συνταγογράφηση φαρμάκων από ιδιώτες ιατρούς, συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή μη, στους εν ενεργεία στρατιωτικούς προβλέπεται ήδη με τις προϋποθέσεις, όμως, που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία, δηλαδή σε περιπτώσεις που στην περιοχή δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός αναλόγου ειδικότητας και στην περίπτωση που δεν λειτουργεί Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρου, θεραπευτικών μέσων ή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Στις ανωτέρω περιοριστικές περιπτώσεις, τα στελέχη των ΕΔ δικαιούνται περίθαλψης ως εσωτερικοί ασθενείς, κατά σειρά, στα Κρατικά Νοσοκομεία και σε ιδιωτικές κλινικές, και ως εξωτερικοί ασθενείς, κατά σειρά, στα εξωτερικά ιατρεία των Κρατικών Νοσοκομείων και σε ιδιώτες ιατρούς (συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ή μη).

Σε κάθε περίπτωση, τα Γενικά Επιτελεία έχουν προβεί σε πληρέστατη και αναλυτική ενημέρωση, τόσο των στελεχών τους, όσο και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, για τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων, προς αποφυγή δυσχερειών που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών.

Τέλος, οι προαναφερόμενοι περιορισμοί, αναμφίβολα επιδιώκουν το δημόσιο συμφέρον εξοικονομώντας πόρους και δίνουν στην υπηρεσία τη δυνατότητα να έχει τον άμεσο έλεγχο της υγειονομικής κατάστασης και της σωματικής ικανότητας του προσωπικού, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία της επιχειρησιακής ετοιμότητας και του αξιόμαχου του στρατεύματος, εξασφαλίζοντας τη σωματική και ψυχική υγεία του προσωπικού του.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια