Στρατιωτική θητεία: Τι αλλαγές φέρνει στο ασφαλιστήριο

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλαγές φέρνει στο ασφαλιστήριο

Την προσωρινή διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης θα φέρει η στρατιωτική θητεία σε κατόχους ασφαλιστηρίων υγείας και ζωής. Διαβάστε όσα πρέπει να γνωρίζετε για την περίπτωση αυτή

Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το σημείωμα κατάταξης πρέπει να έχουν εύκαιρο μεταξύ άλλων εγγράφων σε λίγες ημέρες οι νεοσύλλεκτοι που πρόκειται να καταταγούν στην Δ’ Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) του Ιουλίου. Πρωτόκλητοι είτε συνυπόχρεοι, σύμφωνα με τις ορολογίες για όσους καλούνται πρώτη φορά για κατάταξη είτε κατόπιν αναβολής για διάφορους λόγους (π.χ. υγείας, σπουδών) αντίστοιχα, θα αφήσουν πίσω την καθημερινότητά τους κομμάτι της οποίας θα αποτελέσει και η ιδιωτική ασφάλιση.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είτε ως εξαρτώμενα μέλη σε νοσοκομειακά προγράμματα των γονέων τους είτε ως κάτοχοι δικών τους ατομικών συμβολαίων, θα πρέπει να ενημερώσουν την ασφαλιστική τους εταιρεία ότι θα υπηρετήσουν την πατρίδα, η οποία θα αναλάβει και τη ιατρονοσηλευτική φροντίδα του στρατευμένου.

Σε γενικές γραμμές, κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας παύει η ασφαλιστική κάλυψη ατυχημάτων και ασθενειών και εν γένει σωματικών βλαβών, κάτι που στα επίμαχα συμβόλαια θα απαντηθεί στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται ως «συµµετοχή του ασφαλισμένου σε στρατιωτικά γυµνάσια των Ενόπλων Δυνάµεων/ στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε Χώρας ή Οργανισµού», «παθήσεις ή ατυχήματα που οφείλονται σε πολεμικά γεγονότα», «πολεμικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε φύσης ή στρατιωτικά γυμνάσια και ασκήσεις, εφόσον ο ασφαλισμένος υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή έχει επιστρατευθεί», «συμμετοχή στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς οργανισμού» κ.ο.κ..

Κάποια συμβόλαια θα διευκρινίσουν ότι η στρατιωτική θητεία του ασφαλισμένου είτε η στράτευσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις ή η επιστράτευσή του θα επιφέρουν την αναστολή του συμβολαίου του. Ο όρος «αναστολή ισχύος του συμβολαίου» εντούτοις δεν εντοπίζεται σε όλα τα προγράμματα. Όπως εξηγούν οι ειδήμονες, ενώ η αναστολή της ασφαλιστικής σύμβασης «εξυπακούεται» ως κοινή πολιτική των εταιρειών, είναι σημαντικό όσοι πρόκειται να καταταγούν να ενημερωθούν από τον ασφαλιστικό τους σύμβουλο για το τί προβλέπεται ειδικότερα.

Επί παραδείγματι, ορισμένες εταιρείες θα αναγνωρίσουν το δικαίωμα προσωρινής διακοπής του συμβολαίου λόγω στρατιωτικής θητείας μόνο εφόσον ο ασφαλισμένος διατηρεί ήδη το ασφαλιστήριο επί δύο συνεχή έτη, διαφορετικά θα πρέπει να εξακολουθήσει την πληρωμή ασφαλίστρων αν δεν θέλει να το χάσει το συμβόλαιό του ή και τη «διαδοχικότητα», τη δυνατότητά του δηλαδή να υποβάλει αίτημα προς νέα ασφαλιστική εταιρεία για αναγνώριση των ετών ασφάλισης που προηγήθηκαν σε άλλη και τη διατήρηση κοντολογίς των δικαιωμάτων που έχει εξασφαλίσει. Εφόσον ο ασφαλισμένος αναστείλει το ασφαλιστήριό του, έχει το δικαίωμα να το επαναφέρει με έγγραφη αίτηση προς την εταιρεία και εντός χρονικής προθεσμίας όπως έως 30 ημέρες από την απόλυσή του.

Άλλες εταιρείες, παρόλο που σημειώνουν ότι η συμμετοχή στις ένοπλες δυνάμεις είτε επαγγελματικά είτε στο πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας, η εθελοντική κατάταξη, η επιστράτευση ή γενικότερα συμμετοχή σε στρατιωτικά γυμνάσια και ασκήσεις εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη, αφήνουν ανοιχτό ένα παραθυράκι για ειδική συμφωνία με χρέωση σχετικού επασφαλίστρου κατόπιν αιτήματος του ασφαλισμένου εφόσον όμως γίνει αποδεκτό. Επί παραδείγματι, ο ασφαλισμένος μπορεί να θέλει να διατηρήσει την πρόσβασή του στην ιατρική τεχνολογία αιχμής που προσφέρεται στα ιδιωτικά νοσοκομεία και θεραπευτήρια.

Τι συμβαίνει με τα ασφαλιστήρια ζωής

Αναστολή της ισχύος του συμβολαίου προβλέπεται και από τα ασφαλιστήρια ζωής για όσο διαρκεί η θητεία (στρατιωτικά γυμνάσια και ασκήσεις), στα οποία αναγράφεται ότι σε περίπτωση απώλειας της ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν θα καταβληθεί στους δικαιούχους το αρχικό ασφαλισμένο κεφάλαιο που προέβλεπε το συμβόλαιο αλλά το σύνολο του μαθηματικού αποθεματικού και των κερδών από την επένδυση των χρημάτων εφόσον ήταν χαρακτηριστικό του ασφαλιστηρίου.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια