Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΠΝΠ για φοροαπαλλαγή στα πτητικά-καταδυτικά επιδόματα και αναδρομικά συνταξιούχων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΠΝΠ για φοροαπαλλαγή στα πτητικά-καταδυτικά επιδόματα και αναδρομικά συνταξιούχων

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στο εξής θα δίνεται απαλλαγή φορολόγησης στα πτητικά και τα καταδυτικά επιδόματα, όπως είχε εξαγγείλει κατά την τελετή παραλαβής των Rafale στην Τανάγρα ο Πρωθυπουργός

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 14/Α/29-1-2022 περιλαμβάνει την «απαλλαγή επιδόματος επικίνδυνης εργασίας με τη μορφή πτητικού επιδόματος και λοιπών αντίστοιχων επιδομάτων, καθώς και ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές κατά ποσοστό 100% από τον φόρο εισοδήματος».

Ειδικότερα τροποποιείται η περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α' 167), ως προς το ποσοστό απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας με τη μορφή πτητικού επιδόματος και των λοιπών αντίστοιχων επιδομάτων, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στα πληρώματα ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και η διάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

«θ) το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α' Βοηθειών κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και η πτητική αποζημίωση που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).».

Η απαλλαγή, εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η.1.2022 και μετά.

Επιπλέον στο Άρθρο τρίτο περιλαμβάνεται η ρύθμιση και παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών φόρου εισοδήματος και προστίμων για αναδρομικά ποσά συντάξεων.

Ειδικότερα:

1. Οφειλές από φόρο εισοδήματος και πρόστιμα που προκύπτουν από τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υποπερ. ii της περ. 1α της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α' 107).

2. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος που προσδιορίζεται από τροποποιητικές δηλώσεις, με αναδρομικά συντάξεων προηγουμένων ετών, για τα οποία οι βεβαιώσεις συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021 και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδόθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, γίνεται μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου 2022.

Το σχετικό ΦΕΚ μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ ή παρακάτω.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια