Πως θα εξελιχθεί ο μισθός Στελεχών ΕΔ-ΣΑ τα επόμενα χρόνια-Υπολογισμός (ΠΙΝΑΚΕΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΦΕΚ)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΠΕΗΠ:

Πως θα εξελιχθεί ο μισθός μας τα επόμενα χρόνια-Ακριβής υπολογισμός με τα προσωπικά στοιχεία κάθε συναδέλφου

Ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι μόνο για τα σοβαρά προβλήματα των συναδέλφων μας αλλά για την καθημερινότητά τους και την ενημέρωσή τους... ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΣΑΝ ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΑΣ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ KAI ΚΥΡΙΩΣ ΠΩΣ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΜΙΣΘΟΣ ΣΑΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΝSΤOLOI.NET ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ βάζοντας τα προσωπικά σας στοιχεία και αλλάζοντας το έτος αναφοράς στον πίνακα:

ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ [Μισθολόγιο 2017]

Ο υπολογισμός των αποδοχών δεν περιορίζεται μόνο στα υφιστάμενα υπηρεσιακά δεδομένα, ούτε μόνο στους εν ενεργεία συναδέλφους.

Ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσης της παραπάνω εφαρμογής για μελλοντικά αποτελέσματα:

Ανήκω στην περίπτωση Γ, πόσο θα αυξηθεί ο μισθός μου την 1-1-2022 και πόσο την 1-1-2023;

Πόσο θα αυξάνεται ανά έτος ο μισθός με την αύξηση των ετών υπηρεσίας (μέχρι το 2040);

Πόσο θα αυξηθεί ο μισθός εάν λάβω βαθμολογική προαγωγή πχ. το 2022;

Πόσο θα αυξηθεί ο μισθός εάν πάρω μετάθεση σε νησί του Αιγαίου ή εάν αρχίσουν να αποζημιώνονται τα νυχτερινά;

Πόσο θα αυξηθεί ο μισθός εάν παντρευτώ και πόσο εάν κάνω παιδί;

Πόσο θα αυξηθεί ο μισθός εάν λάβω το εφάπαξ ως εν ενεργεία στα 35 έτη υπηρεσίας και σταματήσει η αντίστοιχη κράτηση;

Ένας γνωστός μου σκέφτεται να δώσει για ειδικός φρουρός το 2021, πόσος θα είναι ο μισθός του και πόση η αύξηση ανά έτος μετά;

Το παιδί μου σκέφτεται να δηλώσει παραγωγικές σχολές, ποιες είναι οι αποδοχές και η εξέλιξη μισθού υπξκών / αξκών ανά υπηρεσία;

ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ staratalogia.gr ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

1. Πίνακες με μηνιαίους Βασικούς Μισθούς στελεχών ΕΔ-ΣΑ ανά κατηγορία προέλευσης (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ):

Δημοσιεύτηκε η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του ΥΠΟΙΚ (ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ) με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διαμορφώνονται οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί όλων των ως άνω στελεχών ανά κατηγορία προέλευσης, ως εξής:

Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των στελεχών των ανωτέρω κατηγοριών σε Μ.Κ. απεικονίζεται στους κάτωθι πίνακες:

Με τις διατάξεις της παρ.5 προβλέπεται ότι:

α. Οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) λαμβάνουν το 53% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας (834,75 €).

β. Οι Ανθυπολοχαγοί εκ Δ.Ε.Α. λαμβάνουν το 71% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας (1.118,25 €).

Με τις διατάξεις της παρ.6 ορίζεται η Μισθολογική κατάταξη μαθητών των κάτωθι Σχολών, ως εξής:

α. Ενόπλων Δυνάμεων:

αα. Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαμβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α’ Κατηγορίας (157,50 €).

αβ. Μαθητές Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών λαμβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας (118,80 €).

β. Σωμάτων Ασφαλείας:

αα. Δόκιμος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (325,05 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης και το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας (344,75 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης.

ββ. Δόκιμος Υπαστυνόμος και αντίστοιχοι λαμβάνουν το 54% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (623,70 €) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, το 56% του Μ.Κ. 35 της Α’ Κατηγορίας (646,80 €) κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης και το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας (669,90 €) κατά το τέταρτο έτος φοίτησης.

γ. Μαθητές που προέρχονται από τα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών που αντιστοιχεί στον εκάστοτε βαθμό που κατέχουν.

Με τις διατάξεις της παρ.7 ορίζεται ότι οι οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (μέχρι τριών ετών) λαμβάνουν το Μ.Κ.19 της Γ΄ Κατηγορίας (1.079 €).

2. Επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων των εν λόγω στελεχών καθώς και της απασχόλησης χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν του ωραρίου εργασίας, οριζόμενο ως εξής:

Τα ποσά του ανωτέρω επιδόματος για τα έγγαμα στελέχη χωρίς τέκνα (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και για τα στελέχη με τέκνα (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) που δικαιολογούν την λήψη οικογενειακής παροχής διαμορφώνονται ως εξής:

3. Επίδομα θέσης ευθύνης, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

Διαβάστε αναλυτικά την σχετική εγκύκλιο:

Επίσης δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 74Α'/19-05-2017 ο Νόμος 4472/2017 που συμπεριλαμβάνεται το Ειδικό Μισθολόγιο των ΕΔ-ΣΑ (από Άρθρο 124 έως το Άρθρο 127), με θέμα: «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»

Δείτε εδώ αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:

4. Επιδόματα Κινδύνου-Ειδικές αποζημιώσεις Στρατιωτικών. Ποιοι τα δικαιούνται, ποιο το καταβαλλόμενο ποσό (ΦΕΚ-ΠΙΝΑΚΑΣ):

Εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Φ. 841/26/38463 Σ. 7925 (ΦΕΚ 1762 Β'/22-05-2017) για τον καθορισμό του ύψους, των δικαιούχων, των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε εδώ το σχετικό ΠΙΝΑΚΑ:

Δείτε εδώ αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

5 Σχόλια

 1. Το δεύτερο blog μετά το παρόν που πραγματικά ασχολούνται με τα στελέχη και τα προβλήματα γενικά στις ΕΔ, οικονομικά, οικογενειακά, θεσμικά. Μπράβο στους υπεύθυνους και των δύο blogs.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτές είναι οι μισθολογικές αυξήσεις. Γιατί δεν αναφέρεται ΟΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ τιμαριθμικές αναπροσαρμογές στο ενιαίο μισθολόγιο και στο μισθολόγιο των δημόσιων υπαλλήλων????????? Γιατί δεν αναφέρεται ότι όλοι μας έχουμε ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ τουλάχιστων 10% αν βάλουμε την αύξηση του πληθωρισμού και την συνεχιζόμενη ενεργοποίηση της ρήτρας στην ΔΕΗ που αν συνεχιστεί σε 5 χρόνια θα έχουμε χάσει το 1/3 του μισθού μας???????? Μάλλον η κυβέρνηση της ΝΔ-ΛΑΟΣ έχει ως στόχο την σύγκλιση των μισθών δημοσίων-ιδιωτικών ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ειδικά αυτό με τη ΔΕΗ μια και το ανάφερες 110€ επιδότηση 244€ ρήτρα αναπροσαρμογής

   Διαγραφή
 3. Προς ανώνυμο 13-1-22 ;4:00 μμ για αυτό και θα φάει η κυβέρνηση νδ στις εκλογές από τους ένστολους μια ωραία σύγκλιση ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ. Αρκεί βέβαια να το θυμηθούνε την ώρα της κάλπης αλλά σίγουρα θα το θυμηθούνε, αφού ως γνωστό, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει και δεν έχουν τίποτα να χάσουν πλέον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. υπηρεσιεσ πληρωνοντε απο ποτε πληρωνοντε ρε παιδια και το αναφερουν κιολασ δεν θα επρτεπε να πληρωθουμε ιανουαριου η μηπως δεν θα ειναι εφαρμοσιμη παλι και θα ξαναψηφιστουν κανα 2,3 νομοσχεδια εμπαιζοντασ τα στελεχη ουστ βρομιαριδεσ
  ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή