Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ Ανθυπασπιστές-Υπαξιωματικοί μετατάσσονται (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ Ανθυπασπιστές-Υπαξιωματικοί μετατάσσονται (ΕΔΥΕΘΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Μετάταξης Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών
ΑΔΑ: ΩΝΗΕ6-ΡΘΡ ΕΔΥΕΘΑ: 207

Αποφασίζουμε

Άρθρο μόνο

1. Τη μετάταξη στο Σώμα του Υγειονομικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν.δ. 445/74 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων», των παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια