Αστυνομία-Ο.Π.Π.Ι.: Δείτε τον πίνακα υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις

Ανακοίνωση αναφορικά με τη δημοσίευση του πίνακα υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση Ο.Π.Π.Ι.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της δημοσίευσης του πίνακα υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία για τη συγκρότηση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), επισημαίνεται ότι σ΄ αυτόν περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά φθίνουσα σειρά μορίων, ανά κατηγορία.

Περαιτέρω, τονίζεται ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 6000/2/6785-πε΄ από 31-05-2021 προκήρυξη (Α.Δ.Α.: ΩΗ5Ζ46ΜΤΛΒ-Σ98), προσλήψιμη θέση καταλαμβάνουν οι 320 πρώτοι υποψήφιοι της κατηγορίας Α΄ (80%) και οι 80 πρώτοι υποψήφιοι της κατηγορίας Β΄ (20%), οι οποίοι κρίθηκαν ικανοί/ες, ως εμφαίνονται στον προαναφερόμενο πίνακα.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες, που δεν καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση, δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται.

Δείτε τον πίνακα εδώ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια