Μερική ανάκληση Π. Δτων και διοικητική αποκατάσταση Αξιωματικών ΠΝ

«Μερική ανάκληση Π. Διαταγμάτων και διοικητική αποκατάσταση
Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: ΨΕΡΥ6-ΦΓΤ

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Ανακαλούμε μερικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.2439/1996:...

2. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω συμπληρωματικούς πίνακες:...

3. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 παρ.4γ του ν.2439/1996 και 91 του 3883/2010 ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:...

4. Θέτουμε σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία τους παρακάτω Υποναυάρχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και 91 του ν.3883/2010:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια