ΑΣΔΥΣ: Απαγόρευση εισόδου σε μέλη ΕΑΑΣ για περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο που απέστειλε η ΑΣΔΥΣ προς την ΕΑΑΣ, σχετικά με τα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα:

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά τη θερινή περίοδο παραθερισμού έτους 2021, στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα διαπιστώθηκε, η άριστη συνεργασία της ΑΣΔΥΣ με την ΕΑΑΣ προς όφελος των μελών της. Δυστυχώς όμως υπήρξαν μεμονωμένα περι-στατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς από μέλη σας, που αντίκεινται στα καθοριζόμενα στα (α) και (β) σχετικά, δεν συνάδουν με τη στρατιωτική δεοντολογία, τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και σεβασμού που άπαντες οφείλουν να επιδεικνύουν στο ΚΑΑΥ, εντός του οποίου διαμένουν οικογένειες με τα παιδιά τους.

Οι παραθεριστές – επισκέπτες οφείλουν να μελετούν τις οδηγίες για τις υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια του παραθερισμού, προς τις οποίες υποχρεούνται να συμμορφώνονται ΑΠΟΛΥΤΑ. Η μη συμμόρφωσή τους έναντι των υποχρεώσεων τους και ιδιαίτερα η ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό του ΚΑΑΥ και ο μη σεβασμός των λοιπών παραθεριστών, πολλοί εκ των οποίων είναι ηλικιωμένοι, δύναται, κατόπιν εισήγησης του Δκτή του ΚΑΑΥ και έγκρισης της ΑΣΔΥΣ, να επιφέρει :

α. Πρόωρη διακοπή παραθερισμού τους.

β. Απαγόρευση εισόδου τους στο ΚΑΑΥ για το υπόλοιπο του έτους, καθώς και για το επόμενο έτος εφόσον δεν υφίσταται συμμόρφωση.

Δυστυχώς η ΑΣΔΥΣ ήλθε στη δυσάρεστη θέση, να απαγορεύσει την είσοδο σε μέλη σας για περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς.

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας, προς αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον.

Το σχετικό έγγραφο:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια