ΥΕΘΑ: Αναβαθμίζεται η Εθνοφυλακή-Νέο θεσμικό πλαίσιο για οργάνωση και λειτουργία της

«Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι άρτιο, πλήρες νομικά και διευθετεί κατά ολιστικό και οριστικό τρόπο τα ζητήματα που αφορούν στην Εθνοφυλακή», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

Ως τη σημαντικότερη «πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής» που βρίσκεται σε εξέλιξη χαρακτήρισε «την εκπόνηση νέου θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία της» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση με θέμα «Αναδιάρθρωση της Εθνοφυλακής»:

Σε απάντηση της (γ) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Κυριάκος Βελόπουλος και Κωνσταντίνος Χήτας με θέμα «Αναδιάρθρωση της Εθνοφυλακής», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Από τον Αύγουστο 2019 η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς επαύξησης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με στόχο την αποτροπή προκλήσεων και την επιτυχή αντιμετώπιση των απειλών, καθώς επίσης και της αναγνώρισης από την πολιτεία του σημαντικού ρόλου που επιτελούν οι Εθνοφύλακες, εξέδωσε κατευθύνσεις για την αναβάθμιση του θεσμού της Εθνοφυλακής.

Μάλιστα για το ζήτημα έχετε ενημερωθεί πλήρως, αναλυτικά και ενδελεχώς με τη (β) σχετική απάντησή μας επί της (α) όμοιας Ερώτησης την οποία είχατε καταθέσει.

Η σημαντικότερη όμως πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της Εθνοφυλακής, που είναι σε εξέλιξη, είναι η εκπόνηση νέου θεσμικού πλαισίου, για την Οργάνωση και Λειτουργία της Εθνοφυλακής. Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι άρτιο, πλήρες νομικά και διευθετεί κατά ολιστικό και οριστικό τρόπο τα ζητήματα που αφορούν στην Εθνοφυλακή και θα αντικαταστήσει το ν.1295/1982, ο οποίος μετά από σχεδόν 40 έτη θεωρείται παρωχημένος.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του Ν.Δ.17/1974 «Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄236), έχει εισαχθεί ο όρος της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΣΕΑ), ως η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρεται στην οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των πολιτικών δυνάμεων της Χώρας, προς επιβίωση στον πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα. Η ΠΣΕΑ εξασφαλίζεται μέσω της Πολιτικής Κινητοποιήσεως και της Πολιτικής Άμυνας (άρθρο 2).

Επίσης, με τις διατάξεις του ν.2641/1998 «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις» (Α΄211), εμφανίσθηκε στα ισχύοντα νομικά κείμενα ο όρος της Παλλαϊκής Άμυνας (ΠΑΜ), νοούμενη ως η ενεργός συμμετοχή στην εθνική ασφάλεια όσων Ελλήνων και Ελληνίδων μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες για αυτήν και δεν μετέχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) (άρθρο 2). Η ΠΑΜ έχει ως κύρια αποστολή την Πολιτική Άμυνα και την Πολιτική Προστασία, σε περίοδο ειρήνης και την Τοπική Άμυνα, την Πολιτική Άμυνα και την Πολιτική Προστασία, σε περιόδους έντασης, κρίσης ή και επιχειρήσεων (άρθρο 1).

Με τις διατάξεις του ν.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» (Α΄102), ο χειρισμός καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου, πέρασε στην αρμοδιότητα του διευρυμένου ως προς τις αρμοδιότητες φορέα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) (άρθρο 1) και διαχωρίσθηκε πλήρως από την ΠΑΜ (άρθρο 30).

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Ν.Δ.17/1974 «Πολιτική Σχεδίαση Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄236), μετά την κήρυξη της πολιτικής κινητοποίησης, δύναται κατόπιν εξουσιοδότησης του Πρωθυπουργού, να ενεργείται πολιτική επιστράτευση προσωπικού, από τους Υπουργούς και τους Περιφερειάρχες, προς ικανοποίηση των αναγκών της πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών σε έμψυχο δυναμικό.

Κατά συνέπεια, η εφαρμογή των μέτρων επίταξης σε καιρό ειρήνης, προσωπικών υπηρεσιών (θεομηνία, διακινδύνευση αγαθού δημόσιας υγείας), προϋποθέτει Απόφαση Πρωθυπουργού, η οποία προκαλείται από τον αρμόδιο για την αντιμετώπιση της αιτίας Υπουργό και εξουσιοδοτεί αυτόν (ή τον οικείο Περιφερειάρχη) για την έκδοση απόφασης επιβολής, με αποτέλεσμα να μην υφίσταται η αρμοδιότητα των φορέων ΠΑΜ - ΠΣΕΑ του Πολιτικού Τομέα, σε καιρό ειρηνικής περιόδου, για το χειρισμό και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με το ΓΕΣ, διαρκώς αξιολογεί τα επιχειρησιακά δεδομένα και προβαίνει στην εκδήλωση των αναγκαίων ενεργειών. Σε αυτό το πλαίσιο έχει εξετασθεί η συγκρότηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής Ειδικής Σύνθεσης σε αστικές περιοχές του εσωτερικού, με τομείς κυρίως Μηχανικό, Νοσηλευτική/Ιατρική και τεχνικές ειδικότητες, για την ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού σε φυσικές καταστροφές.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Μάλιστα! Δεν μας αρέσει που η Εθνοφυλακή κατέχει οπλισμό και εξασκείται έστω τα Σαββατοκύριακα στα αντικείμενα που πρέπει να γνωρίζει ένας μαχητής. Θα την κάνουμε και αυτήν, όπως το υπόλοιπο στράτευμα, νοσοκόμες, οδοεπισκευαστές, σκηνοστήστες, σακοφραγματοϋψώστες και μεριδομοιραστές. Ακριβώς ό.τι χρειάζεται ένα Έθνος για να αμυνθεί έναντι του προαιώνιου εχθρού του όταν ο τακτικός στρατός στα σύνορα θα πιέζεται και θα χρειάζεται ενισχύσεις!
    Είναι απλό: θα οδηγήσουμε τους εχθρούς στα αντίσκηνα, θα τους προσφέρουμε φαγητό σε αλουμινένια σκεύη μιας χρήσης και όταν βαρύνουν και αποκοιμηθούν, θα τους πατήσουμε από ένα εμβόλιο. Αυτά που ήδη ξέρουμε να κάνουμε πολύ καλά, δηλαδή.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Εδώ ταιριάζει ο τίτλος "της κακομοίρας" και ο υπουργός άνετα μπορεί να διεκδικήσει τον ρόλο του αξέχαστου "Ζήκου". Ότι έχει αναλάβει που να έχει σχέση με τις ΕΔ (η συμφωνία με την Γαλλία δεν είναι του ΥΠΕΘΑ) έχει καταλήξει σε ολίγον από τίποτα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή