Απάντηση Υπ. Εργασίας στο εξώδικο ΕΑΑΝ για μη χορήγηση αναδρομικών πέραν 11μηνου (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Απάντηση Υπ. Εργασίας στο εξώδικο ΕΑΑΝ για μη χορήγηση αναδρομικών πέραν 11μηνου (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της από 14.1.2021 Εξώδικης Δήλωσης - Πρόκλησης-Διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία διαμαρτύρεστε για τη μη χορήγηση αναδρομικών ποσών μειώσεων και περικοπών των συντάξεων στρατιωτικών και λοιπών κατηγοριών ένστολων του δημοσίου πέραν της περιόδου 11.6.2015 - 12.05.2016, ήτοι μέχρι και 1.1.2019, ημερομηνία επανυπολογισμού των συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:...

...Από το ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι, ορθώς καταβλήθηκαν αναδρομικά ποσά συντάξεων στρατιωτικών, αστυνομικών και λοιπών κατηγοριών ένστολων του δημοσίου για την περίοδο από 11.6.2015 μέχρι 12.5.2016, καθότι όλες οι καταβαλλόμενες την 12.5.2016 συντάξεις εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4387/2016 από 13.5.2016 και εφεξής...

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια