Αυτά απάντησε ο ΥΕΘΑ για το καθεστώς μεταθέσεων τριτέκνων στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας με θέμα «Αποκατάσταση αδικίας εις βάρος των τριτέκνων Ελλήνων Αξιωματικών», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς το πλαίσιο των μεταθέσεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ρυθμίζεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με το οποίο εξασφαλίζεται το αδιάβλητο και η αντικειμενικότητα στο σύστημα αυτών.

Σε ό,τι αφορά στις μεταθέσεις των στελεχών των ΕΔ που είναι γονείς τριών και άνω τέκνων, αυτές σχεδιάζονται και υλοποιούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3883/2010 (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του ν.4361/2016 (Α΄16) και από τα άρθρα 10 και 49 του ν.4609/2019 (Α΄67).

Σε κάθε περίπτωση, από τα Γενικά Επιτελεία καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τήρηση των διαλαμβανομένων, στους παραπάνω Νόμους, με μοναδική εξαίρεση την ύπαρξη αδήριτων υπηρεσιακών αναγκών όπως η συμπλήρωση επιτακτικού χρόνου διοίκησης για την σταδιοδρομική τους εξέλιξη ή η ανελαστική κάλυψη οργανικών θέσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες ΠΟΥ κ.λπ., ενώ οι αρμόδιοι φορείς εξαντλούν όλες τις δυνατότητες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, πάντα εντός των καθοριζομένων από τη νομοθεσία ορίων, προκειμένου να διασφαλίσουν παράλληλα το ίδιο το στέλεχος, σε ό,τι αφορά στην υπηρεσιακή εξέλιξή του.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, τόσο για την πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας όσο και για τα Γενικά Επιτελεία, όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στο προσωπικό, πέραν της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, προσεγγίζονται υπό το πρίσμα της ανθρωποκεντρικής διάστασης, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για οικογένειες τριτέκνων ή πολυτέκνων στελεχών.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια