Διευκρινήσεις ΥΕΘΑ για τον χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας αξιωματικών προερχόμενων από ΑΣΣΥ

Ο ΥΕΘΑ Νίκος Παναγιωτόπουλος, απάντησε σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, με θέμα «Χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας αξιωματικών προερχόμενων από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)».

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ερώτησης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αφού διευκρίνισε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, στη συνέχεια εξήγησε την θέση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι μια τροποποίησης της νομοθεσίας δεν κρίνεται σκόπιμη, αιτιολογώντας στη συνέχεια την απάντηση του.

Η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για ενδεχόμενη προαγωγή στο βαθμό του ταγματάρχη ή αντισυνταγματάρχη χωρίς τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας των αξιωματικών προερχόμενων από ΑΣΣΥ, που υπάγονται στο ν.2439/1996, κατ’ αντιστοιχία με τους αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977, δεν κρίνεται σκόπιμη.

Η τροποποίηση της νομοθεσίας δεν κρίνεται σκόπιμη

Όπως εξήγησε ο υπουργός, η τροποποίηση δεν κρίνεται σκόπιμη, αφενός διότι «τυχόν διεύρυνση της εφαρμογής της παραπάνω εξαίρεσης και σε άλλες κατηγορίες Αξιωματικών που υπάγονται στο ν.2439/1996, θα είναι αυθαίρετη και θα πλήξει την αρχή της ισότητας, ειδικότερα ως προς αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΕΙ που υπάγονται στον ίδιο νόμο» ενώ αφετέρου «θα εγείρει ανάλογες απαιτήσεις από το σύνολο των αξιωματικών προέλευσης ΑΣΣΥ, ενώ παράλληλα δεν εξυπηρετεί τις υπηρεσιακές και επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων».

Υπενθύμισε, δε, ότι «οι αξιωματικοί απόφοιτοι των ΑΣΕΙ ή προερχόμενοι από υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ, μέχρι και το βαθμό του συνταγματάρχη, προκειμένου να καθίστανται ικανοί για την επιτυχή διεξαγωγή και εκτέλεση των αποστολών που τους ανατίθενται, οφείλουν να υπηρετούν σε κάθε βαθμό σε επιχειρησιακές μονάδες και στις προβλεπόμενες για το βαθμό τους θέσεις κατά το ελάχιστο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στο νόμο».

Η αιτιολόγηση του ΥΕΘΑ

«Το παραπάνω» συμπλήρωσε, «ως τυπικό προσόν, είναι αναγκαίο για την βαθμολογική εξέλιξη των στελεχών και συνδέεται άρρηκτα με την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, η οποία απαιτείται στις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Η πρόβλεψη», συνέχισε, «στο νόμο της μη συμπλήρωσης του παραπάνω προσόντος, ειδικά για την περίπτωση των αξιωματικών που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.445/1974 (αξιωματικοί Μουσικού Σώματος) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977, συνιστά εξαίρεση από τον κανόνα και, συνεπώς, δεν γεννά, εξ αυτού του λόγου αντίστοιχα, δικαίωμα για αξιωματικούς άλλων κατηγοριών, καθόσον αποτελούν διακριτές, μεταξύ τους, περιπτώσεις που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες ως προς αντικειμενικά καθορισμένα κριτήρια όπως είναι η προέλευση, η αρχαιότητα, το νομοθετικό πλαίσιο πρόσληψης, η φοίτηση και εκπαίδευση σε στρατιωτικές σχολές αλλά και η βαθμολογική εξέλιξη».

«Ειδικότερα», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «οι αξιωματικοί που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.445/1974 (αξιωματικοί Μουσικού Σώματος) καθώς και οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του ν.705/1977 έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του ταγματάρχη, ενώ οι αξιωματικοί που είναι απόφοιτοι Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) έχουν ως καταληκτικό βαθμό, το βαθμό του συνταγματάρχη».

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια