Εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Εξαγορά πλασματικού χρόνου τέκνων στελεχών ΕΔ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Η ΠΟΜΕΝΣ απέστειλε έγγραφο στον ΥΕΘΑ με το οποίο αναδεικνύει την διαφορετική αντιμετώπιση των Στρατιωτικών, σε σχέση με τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι, αντιμετωπίστηκαν από τον Κοινό Νομοθέτη οριζόντια, όπως δηλαδή στις περιπτώσεις των υπολοίπων ασφαλισμένων, μη τηρουμένης της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας αλλά και εκείνης της αρχής της προστασίας της οικογένειας, επιφέροντας ιδιαίτερα δυσμενή διάκριση σε βάρος της πολυμελούς στρατιωτικής οικογένειας.

Ειδικότερα:

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους ειδικές ασφαλιστικές διατάξεις των (γ), (ζ), (η), (θ), (ι), (ια) & (ιβ) σχετικών, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ, το (δ) όμοιο καθορίζει ότι:

«οι ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε 2 έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο και μέχρι το τρίτο. Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, ...»

Ακολούθως το άρθρο 11 παράγραφος 15 του (στ) σχετικού: «…  15.α. Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2011 και μετά, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ο οποίος ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο. Ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση, καθώς και για την προσαύξηση της σύνταξης, με την προϋπόθεση ο υπάλληλος να έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία....»

Από τις ειδικότερες προβλέψεις των όμοιων (στ), (η) & (ι) αλλά και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην προηγούμενη παράγραφο (2) γίνεται αντιληπτό ότι τόσο για τους ασφαλισμένους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), όσο και για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου (κώδικας πολιτικών συντάξεων), παρέχεται ευρεία ευχέρεια εξαγοράς Πραγματικού αλλά και Πλασματικού χρόνου {(δυνητικό σύνολο χρόνου ασφάλισης προς εξαγορά έως και δώδεκα (12) έτη}, προκειμένου για την θεμελίωση / σύσταση δικαιώματος αφυπηρέτησης (πρόωρης συνταξιοδότησης), ή/και προσαύξησης συντάξιμων αποδοχών.  Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αναγνώρισης είναι οι εξής:

α. Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου

β. Γονική άδεια

γ. Εκπαιδευτική άδεια

δ. Χρόνος σπουδών

ε. Αναγνώριση τέκνων

Στον αντίποδα, οι ως άνω προβλέψεις εμφανίζονται «κολοβές» για τα ασφαλισμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα, δεν έχει προβλεφθεί για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η δυνατότητα να μετέχουν του δικαιώματος εξαγοράς πλασματικού χρόνου (έως και πέντε έτη) για τα τέκνα τους, όπως συμβαίνει με υπόλοιπους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (πλην ΣΑ), οι οποίοι έχουν την γονική μέριμνα / επιμέλεια τέκνων.

Επιπρόσθετα η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τα (η), (θ), (ια) & (ιβ) σχετικά, μετέβαλε επί τα χείρω και μάλιστα δυσανάλογα, την κατάσταση των Τρίτεκνων και των Πολύτεκνων οικογενειών στρατιωτικών, σε βαθμό δε που όμοιά της δεν απαντάται στο ασφαλιστικό σύστημα. Η συγκεκριμένη κατηγορία μισθωτών αλλά και ασφαλισμένων, εδύνατο να εξέλθει της ενεργού υπηρεσίας στα είκοσι (20) έτη πραγματικής ασφάλισης, η οποία, σταδιακά, μέχρι και το 2013 επεκτάθηκε στα  είκοσι πέντε (25) έτη και εφεξής μονομιάς στα σαράντα (40) έτη συνολικής ασφάλισης, καθότι τότε, σύμφωνα με τον νόμο, θα θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα

Η σημερινή κατάσταση μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «τιμωρητική», αφού λειτουργεί αποτρεπτικά για όποια στρατιωτική οικογένεια θέλει να φέρει στον κόσμο νέους Έλληνες πολίτες.

Η ΠΟΜΕΝΣ, καλεί όλους τους φορείς να αναγνωρίσουν τις ασφαλιστικές «αστοχίες» οι οποίες έλαβαν χώρα τα προηγούμενα έτη και να επιλύσουν νομοθετικά:

α. Την εκχώρηση και στους στρατιωτικούς (όπως και στους λοιπούς ασφαλισμένους), της δυνατότητας αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για τα τέκνα τους.

β. Πέραν της προβλέψεως της προηγούμενης υποπαραγράφου (α), στην παραχώρηση ασφαλιστικού / συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την δυνατότητα επιλογής πρόωρης αποχώρησης από την υπηρεσία για τους Τρίτεκνους – Πολύτεκνους, κατά μία πενταετία ενωρίτερα, και

γ. Την εκχώρηση δυνατότητας εξαγοράς των παραπάνω παροχών με το ποσοστό του 6,67.

Το σχετικό έγγραφο της ΠΟΜΕΝΣ ΕΔΩ.

 

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης: Πληβείοι και Πατρίκιοι

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Διερωτηθήκατε,κύριοι της ΠΟΜΕΝΣ γιατί τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έχουν επικουρική σύνταξη . Είναι ή δεν είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η ασφάλιση σε φορέα επικουρικής σύνταξης;;;; Ενημερώστε μας παρακαλώ και για το θέμα αυτό.Πώς εξηγήτε το γεγονός ότι το Δημόσιο ως εργοδότης καταβάλλει εισφορές 13,33% για κύρια σύνταξη και 3% για επικουρική για ΆΠΑΝΤΕΣ πλην στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων για τα οποία καταβάλλει μόνο 13,33% για κύρια σύνταξη. Σημειώνω ότι η επικουρική σύνταξη ήταν ,είναι και θα είναι και με το νέο σύστημα που σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού εργασίας θα ισχύσει απο 1-1-2022, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

    ΑπάντησηΔιαγραφή