Έγγραφο ΕΑΑΣ προς Παναγιωτόπουλο-Χρυσοχοΐδη για κρατήσεις Ν.4093/12 ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ

Έγγραφο ΕΑΑΣ προς Παναγιωτόπουλο-Χρυσοχοΐδη για κρατήσεις Ν.4093/12 ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ

Κύριε Υπουργέ Εθνικής Αμύνης,
Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη,

Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι και σήμερα συνεχίζεται παράνομα η κράτηση που γίνεται στα μερίσματα του ΜΤΣ και ΕΚΟΕΜΣ με βάση προβλέψεις του Ν.4093/2012, σε συγκεκριμένες κατηγορίες μερισματούχων. Το θέμα έχει δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση μεταξύ αυτών που υφίστανται την συγκεκριμένη κράτηση και αυτών που απαλλάσσονται από αυτήν. Η παράνομη κράτηση και η άνιση μεταχείριση έχουν ήδη δημιουργήσει σοβαρή τάση υποβολής αιτήσεων προς τους δύο φορείς και ακολούθως άσκησης των απαραίτητων ένδικων μέσων με σκοπό:

α. την άμεση παύση των παράνομων κρατήσεων, και

β. την επιστροφή εντόκως των παρανόμους παρακρατηθέντων ποσών.

Η διαφορά έχει προκύψει διότι στα μερίσματα που διανέμονται από το ΜΤΣ και τον ΕΚΟΕΜΣ, υφίστανται κρατήσεις σύμφωνα με το Ν.4093/2012 (προβλέπονται συγκεκριμένα ποσοστά που δεν κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν στο παρόν) παρά το γεγονός ότι αυτές έχουν κριθεί οριστικά παράνομες και αντισυνταγματικές. Οι κρατήσεις αυτές διενεργούνται μόνο μεταξύ αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν προ της 13-5-2016 ημερομηνία ψήφισης του Ν.4387/2016, ενώ οι νέοι συνταξιούχοι που αποστρατεύθηκαν μετά την 13-5-2016, δεν υποβάλλονται σε αυτές. Τέλος κρατήσεις δεν επιβάλλονται, στους αποστρατευθέντες των οποίων το άθροισμα συντάξεων και μερισμάτων, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, είναι κάτω από 1.000 ευρώ.

Τα ποσά που παρακρατούνται από τους παλαιούς μερισματούχους του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ, αναδιανέμονται εκ νέου στο σύνολο των μερισματούχων, παλαιών και νέων αφού εγγράφονται ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των δύο φορέων.

Στις 14-7-2020 το ΜΤΣ υπέβαλε, μέσω ΓΕΣ/ΔΟΙ, στο ΥΠΕΘΑ πρόταση κατάργησης της υπαγωγής των μερισμάτων στις διατάξεις της υποπαραγράφου Β3 του Ν.4093/2012 και άρα παύσης της εν λόγω κράτησης. Γνωρίζουμε ότι προωθήθηκε Σχέδιο Νόμου από την ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ με ημερομηνία εφαρμογής παύσης της υπόψη κράτησης από 01/01/2021. Το Σχέδιο Νόμου έχει λάβει υπογραφή από τον κ. ΥΕΘΑ, αλλά η όλη ενέργεια δεν έχει ακόμη ευοδωθεί με την ψήφιση του απαραίτητου νόμου, μετά από οκτώ (8) μήνες.

Μετά από τα παραπάνω θεωρούμε απαραίτητα τα εξής:

α. Την άμεση ολοκλήρωση της σχετικής νομοθετικής διαδικασίας για την κατάργηση των παρανόμων κρατήσεων. Το μέτρο θα απέδιδε δικαιοσύνη, θα καθησύχαζε εν μέρει τους αγανακτισμένους συναδέλφους οι οποίοι αν δεν δικαιωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα θα προσφύγουν «κατά κύματα» στην Ελληνική Δικαιοσύνη.

β. Την άμεση θεσμοθέτηση μέτρων για την αύξηση των εσόδων του ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ, που αφ’ ενός θα κάλυπταν την απώλεια εσόδων εκ της κατάργησης της εν λόγω κράτησης, αφ’ ετέρου θα συνέβαλλαν στην πιθανή αύξηση του λαμβανομένου μερίσματος. Τέτοια μέτρα έχουν προταθεί και στο παρελθόν και επιγραμματικά αναφέρονται:

(1) Τα προταθέντα με το (α) σχετικό με το οποίο υπεβλήθη το υπ’ αριθ. 14/01/23-06-2020 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ που αφορά την κατάργηση της υπαγωγής των μερισμάτων στη διάταξη της υποπαραγράφου Β3 νου Ν.4093/2012 και συγκεκριμένα:

Στην παράγραφο 14:

(α) Η θέσπιση εργοδοτικής εισφοράς αντίστοιχης και ανάλογης με την εργοδοτική εισφορά επικουρικής ασφάλισης που ισχύει για όλους τους απασχολούμενους στο δημόσιο τομέα.

(β) Η απαλλαγή του ταμείου από την καταβολή ΕΝΦΙΑ καί φόρου εισοδήματος.

(γ) Ως έσχατο μέτρο θα μπορούσε να εξετασθεί η αύξηση του ποσοστού κράτησης των μετόχων η οποία για να έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι της τάξεως

Στην Παράγραφο 17.β:

(δ) Προώθηση Σχεδίου Νόμου για την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 2, του ΑΝ 2149/1939, σχετικά με το ποσοστό των κρατήσεων επί των πάσης φύσεως δαπανών υπέρ των Μετοχικών Ταμείων ώστε αυτές να αυξηθούν από 4% σε 6%, του 0,58%.

(2) Η προταθείσα από το ΜΤΣ με το (β) σχετικό νομοθετική ρύθμιση για την αναλογική κατανομή πόρων που προέρχονται από τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, Το αυτό κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστεί και για τα ανάλογα προγράμματα εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ.

(3) Την χρονίζουσα εδώ και πολλά έτη υλοποίηση του ψηφισθέντος νόμου της καταβολής του 5% εκ των προστίμων που επιβάλλονται από την ΕΛ.ΑΣ.

(4) Την άμεση επιστροφή του ποσού των 7.312.080 ΕΥΡΩ (με τους αναλογούντες τόκους), οφειλομένων από το Υπουργείο Υγείας και αφορά συντάξεις των υπαλλήλων του ΝΙΜΤΣ και έχουν καταβληθεί από το ΜΤΣ, και να διακοπεί η εν εξελίξει αγωγή του ΜΤΣ προς το ΥΠΥΓ.

(5) Την απόδοση της ειδικής εισφοράς 1% του Ν.3986/2011 που κρατείται από τη μισθοδοσία των μετόχων της ΕΛ.ΑΣ στο ΜΤΣ αντί της κατάθεσής του στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), όπως γίνεται σήμερα και την επιστροφή των ήδη παρακρατηθέντων εισφορών που εσφαλμένα αποδόθηκαν από το Ταμείο της ΕΛ.ΑΣ, στο ΤΠΔΥ.

γ. Την νομική πρόβλεψη για την επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών στους δικαιούχους με οποιονδήποτε τρόπο, είτε άμεσα, είτε σε συγκεκριμένες δόσεις, είτε ακόμη και σε μηνιαίες δόσεις ίσες των μηνών κράτησης.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

8 Σχόλια

 1. Τι είπαμε θα πάρετε εντελώς φιλικά; Καλά τώρα τον τρομάξατε, ειδικά αυτό με τα δικαστήρια. Το άλλο με τον Τοτό το ξέρετε; Ρε τραβήξτε αγωγές συνεχώς και για τα πάντα, όλα τα άλλα είναι να'χαμε να λέγαμε. Ειδικά αυτός της ΠΟΣ είναι μεταγραφή όλα τα λεφτά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γνωριζει κανεις να μας πει τι έγινε με την δικη του Ελεγκτικου συνεδριου; Βγήκε καποια αποφαση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το αίτημα για παύση των κρατήσεων εύλογο,δίκαιο και εφικτό. Το αίτημα για επιστροφή των παρακρατηθέντων ομοίως εύλογο και δίκαιο,αλλά ανέφικτο καθόσον το ύψος αυτών υπερβαίνει το ποσό του ετησίου μερίσματος και τυχόν υλοποίησή του συνεπάγεται την μή καταβολή μερίσματος για ένα έτος. Τέλος το αίτημα για καταβολή εργοδοτικής εισφοράς επικίνδυνο έως εγκληματικό, καθόσον κάτι τέτοιο συνεπάγεται τη μετατροπή του ΜΤΣ σε ταμείο επικουρικής σύνταξης με ότι αυτό συνεπάγεται αλλά κυρίως ΑΝΕΦΙΚΤΟ γιατί για το 60% των μερισματούχων του ΜΤΣ έχει ήδη καταβληθεί εργοδοτική εισφορά. Αναφέρομαι στους συναδέλφους της Ελληνικης Αστυνομίας οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑΠΑΣΑ και για τους οποίους το δημόσιο καταβάλει εργοδοτική εισφορά .Σύμφωνα με το νόμο εργοδοτική εισφορά καταβάλλεται σε ένα μόνο ταμείο επικουρικής ασφάλισης. Τι να πρωτοθαύσει κανείς στο αίτημα αυτό; Την ασχετοσύνη της ΕΑΑΣ ή την επιπολαιότητά της; Τα συμπεράσματα δικά σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι ακριβώς, είναι και άσχετοι και επικίνδυνοι για τα συμφέροντα του ΜΤΣ. Τελικά τι να πρωτοθαυμάσει κανείς, την βλακεία που τους δέρνει ανελέητα ή την έπαρση των χιλίων ευνουχισμένων πιθήκων;

   Διαγραφή
 4. Πρέπει να διορθωθεί το συντομότερο δυνατον η αναφερόμενη στρέβλωση που δημιουργεί όπως φαίνεται άνιση μεταχείριση.
  Είχε δημοσιευτεί η δέσμευση για τακτοποίηση από καιρό, αλλά φαίνεται ότι καθυστέρησε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Γνωριζει κανεις τι εγινε με την αποφαση του ελεγκτικου συνεδριου που θα συνεδριαζε την Παρασκευή;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. "[...] όπως γίνεται σήμερα και την επιστροφή των ήδη παρακρατηθέντων εισφορών που εσφαλμένα αποδόθηκαν από το Ταμείο της ΕΛ.ΑΣ, στο ΤΠΔΥ." Ανεύθυνο να υποστηρίζετε ότι εσφαλμένα αποδόθηκαν. Υπάρχει επίσημη ενημέρωση περί εσφαλμένης απόδοσης?

  "Ως έσχατο μέτρο θα μπορούσε να εξετασθεί η αύξηση του ποσοστού κράτησης των μετόχων" Έτσι είναι το σωστό. Είσαι μέτοχος να πληρώσεις ρε αδερφέ για να δει αύξηση αυτός που παίρνει 40 χρόνια μέρισμα. Οι επόμενοι έχει ο Θεός. Η ανευθυνότητα στο μεγαλείο της.

  "Το Σχέδιο Νόμου έχει λάβει υπογραφή από τον κ. ΥΕΘΑ, αλλά η όλη ενέργεια δεν έχει ακόμη ευοδωθεί με την ψήφιση του απαραίτητου νόμου, μετά από οκτώ (8) μήνες." Περιμένετε 8 μήνες? Μόνο? Βιαζόμαστε νομίζω. ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ακούραστοι μαχητές.

  "β. την επιστροφή εντόκως των παρανόμους παρακρατηθέντων ποσών." Γράψτε τόκους στους Π/Υ σας κκ Γενικέ Δντή και Δντή του ΕΚΟΕΜΣ. Τελικά όλο ανέκδοτα είναι η ΕΑΑΣ. Άκου εκεί έντοκη επιστροφή.  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον ΜΤΠΥ ήθελαν να γράψουν και όχι ΤΠΔΥ αλλά αυτό δεν έχει σημασία.

   Διαγραφή