Στρατός Ξηράς: Δρομολογείται η προμήθεια 300 αντιαρματικών βλημάτων MILAN

H ΓΔΑΕΕ (Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων) προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια 300 κατευθυνόμενων αντιαρματικών βλημάτων MILAN με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογιστεί με το ποσό των € 9 εκατομμυρίων και καλύπτει την τριετία 2021-2023 (100 βλήματα ανά έτος, € 3 εκατομμύρια δαπάνης ανά έτος).

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 11 Μαΐου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής είναι η 10η Μαΐου. (ΠΗΓΗ: defencereview.gr)

Σύμφωνα με την προκήρυξη:

Τα υπό προμήθεια κατευθυνόμενα βλήματα να διαθέτουν διπλή εκρηκτική κεφαλή (tandem) τύπου κοίλου γεμίσματος, έτσι ώστε να καταστρέφουν σύγχρονα άρματα και ΤΟΜΑ-ΤΟΜΠ, προκαλώντας διάτρηση τουλάχιστον 700 χιλ. σε ομοιογενή χάλυβα θωρακίσεων (RHA), μετά την εξουδετέρωση της εκρηκτικής ενεργητικής θωράκισης (ERA), καθώς και έργα οχύρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα προκαλώντας διάτρηση τουλάχιστον 200 χιλ.

Επίσης να είναι αυτοπροωθούμενα βλήματα υποηχητικής ταχύτητας, κατευθυνόμενα ημιαυτόματα και ελεγχόμενα από μακρινή απόσταση διαμέσου του σύρματος και του τμήματος ηλεκτρονικής κατεύθυνσης του όπλου, ενώ το διαμέτρημα πυρομαχικού θα είναι 115 mm.

Το ελάχιστο αποτελεσματικό βεληνεκές να είναι 250 μέτρα, για βολή του οπλικού συστήματος τόσο από το έδαφος όσο και από το όχημα, ενώ το μέγιστο αποτελεσματικό βεληνεκές θα είναι τουλάχιστον 1900 μ. για βολή του οπλικού συστήματος τόσο από το έδαφος όσο και από το όχημα.

Ο εκτιμώμενος χρόνος πτήσης βλήματος, για στόχο στο μέγιστο βεληνεκές εκτιμάται ότι θα είναι μικρότερος των 14 δευτερολέπτων.

Δείτε ΕΔΩ όλη την προκήρυξη του Διαγωνισμού.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια