Τι δήλωσε ο Παναγιωτόπουλος για ανυποταξία-εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μυλωνάκης Αντώνης με θέμα «Αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανυποταξίας στο στράτευμα», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχάς τα στρατιωτικά δικαστήρια αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις λιποταξίας και ανυποταξίας, με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν και όλες τις άλλες υποθέσεις, δηλαδή με βάση τις αποδείξεις που εισφέρονται στην ποινική διαδικασία, οι οποίες αξιολογούνται, με γνώμονα το νόμο που ισχύει κάθε φορά και τη φωνή της συνείδησης των δικαστών, όπως επιτάσσει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, από το έτος 1996 έως και σήμερα, έχουν καταδικαστεί για ανυποταξία τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα επτά (3.657) άτομα και για λιποταξία χίλια τετρακόσια ενενήντα επτά (1.497).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.3421/2005 (Α΄302), ο χρόνος κατά τον οποίο Έλληνες υπηρέτησαν οποτεδήποτε ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους (συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας) ή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται προς κάλυψη της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης και των τυχόν πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων που υπέχουν. Όσοι δεν καλύπτουν εξ ολοκλήρου τις ανωτέρω υποχρεώσεις, μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο αυτών, κατόπιν προηγούμενης αναγνώρισης τριών τουλάχιστον μηνών ένοπλης υπηρεσίας σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περαιτέρω, κατά τις ως άνω διατάξεις, για όσους διατελούν ή διετέλεσαν οποτεδήποτε σε ανυποταξία από την ημερομηνία αναγνώρισης της ένοπλης υπηρεσίας τους στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το αξιόποινο της ανυποταξίας τους εξαλείφεται με παραγραφή και αίρονται όλες οι σχετικές συνέπειες. Οι δικογραφίες για τις ανυποταξίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του Εισαγγελέα του αρμόδιου στρατιωτικού δικαστηρίου. Παράλληλα, όσοι διατελούν σε λιποταξία υπάγονται ομοίως στις εν λόγω διατάξεις, μετά τη διακοπή της.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι από τους γεννηθέντες έτους 1936 έως και 1999 (63 έτη), επτακόσια πενήντα ένα (751) άτομα υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα στην Τουρκία, αναγνώρισαν τον χρόνο υπηρεσίας τους προς κάλυψη της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και τακτοποιήθηκαν στρατολογικά για τις ανυποταξίες τους.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια