Στρατός Ξηράς: Προκήρυξη Μετάταξης Ανθστών-Μονίμων Υπξκων-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ. Ποιες θέσεις θα καλυφθούν (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Στρατός Ξηράς: Προκήρυξη Μετάταξης Ανθστών-Μονίμων Υπξκων-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ. Ποιες θέσεις θα καλυφθούν (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Προκήρυξη Μετάταξης Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών Αποφοίτων
ΑΣΣΥ - Εθελοντών Μακράς Θητείας – Επαγγελματιών Οπλιτών Στρατού Ξηράς
ΑΔΑ: 6ΖΦΞ6-ΩΝΓ ΕΔΥΕΘΑ: 208

προκηρύσσουμε:
Άρθρο Μόνο

Τη μετάταξη, για το έτος 2021 Μονίμων Υπαξιωματικών - Ανθυπασπιστών, αποφοίτων Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), που κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημίου ή ισότιμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών αλλοδαπής στο Σώμα των Αξιωματικών, για τη κάλυψη εννέα (9) Νομοθετημένων Οργανικών Θέσεων (Ν.Ο.Θ.) Κατωτέρων Αξιωματικών, καθώς και τη μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), που κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα ή ισότιμων αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών αλλοδαπής, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, για τη κάλυψη σαράντα τεσσάρων (44) ΝΟΘ Μονίμων Υπαξιωματικών.

Οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλλουν μέχρι την 31-12-20, την αίτηση μετάταξης στη Μονάδα ή την Υπηρεσία που υπηρετούν και αντίστοιχα οι Μονάδες ή οι Υπηρεσίες, να υποβάλλουν τα παραπάνω αιτήματα με την επισυναπτόμενη σε αυτά αλληλογραφία, μέχρι την 12-01-21, απευθείας στις Διευθύνσεις των Όπλων ή των Σωμάτων του ΓΕΣ, που ανήκει το εν λόγω προσωπικό…

Δείτε τη σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια