Έγγραφο προς ΥΠΟΙΚ για Ωράριο Εργασίας-υπερωριακή και νυκτερινή αποζημίωση Στρατιωτικών

Η ΠΟΕΣ, με επιστολή της, προς το Υπουργείο Οικονομικών (υπόψη ΑΝΥΠΟΙΚ, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη), απαντά σε σχετικό έγγραφό του αναφορικά με την νυκτερινή αποζημίωση Στρατιωτικών

Ειδικότερα η ΠΟΕΣ:

Εκφράζει την δυσαρέσκειά της διότι το έγγραφο του ΥΠΟΙΚ γνωρίζει σε όλες και όλους τις/τους Έλληνες/ίδες στρατιωτικούς ότι δεν τίθεται ζήτημα θέσπισης ειδικής υπερωριακής αποζημίωσης, καθόσον, το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων τους, προβλέφθηκε και για την αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας τους.

Διαμαρτύρεται έντονα διότι το ΥΠΟΙΚ:

α. Προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει προτάσσοντας διάφορα νομοθετήματα που είναι προφανές ότι τα χρησιμοποιεί με διάφορες ερμηνείες σε διάφορες περιπτώσεις, κάθε φορά που δεν θέλει να πράξει κάτι προς όφελος των Ελλήνων στρατιωτικών.

β. Επικαλείται ως «ευαγγέλιο» τις διατάξεις της παρ. Β΄ του άρθρου 127 του μέρους ΣΤ΄ του Ν.4472/2017 αποσπασματικά, προκειμένου να τεκμηριώσει τη μη πρόθεση του να νομοθετήσει.

γ. Δεν αναφέρει ότι, με την παρ. Δα του ίδιου ως άνω άρθρου του αυτού νόμου, μόνο στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ.) και το Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., χορηγείται ειδική αποζημίωση για την εργασία τους πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα, και όχι στους Έλληνες στρατιωτικούς, που και αυτοί εργάζονται πέραν των πέντε (5) ημερών την εβδομάδα.

δ. Με α λα καρτ εφαρμογή της νομοθεσίας, ενώ ο νόμος το προβλέπει, δεν προτίθεται να νομοθετήσει την αποζημίωση της νυκτερινής απασχόλησης των στρατιωτικών, ενώ την καταβάλλει ανελλιπώς στους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας (ΕΛΑΣ και ΠΣ) και ΛΣ – ΕΛΑΚΤ, δεν την καταβάλλει όμως στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Ενώ στις ίδιες ως άνω διατάξεις προβλέπεται, μέχρι την καταβολή της αποζημίωσης της νυκτερινής εργασίας στους στρατιωτικούς, δια εκδόσεως της ΚΥΑ, την οποία περιέργως καθυστερεί, η συνέχιση καταβολής του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας εν τούτοις δεν καταβάλλει ούτε αυτό.

Επίσης, η ΠΟΕΣ:

Υπενθυμίζει ότι το θεσμοθετημένο επίσημο ωράριο στις ΕΔ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ και δεν έχει καταργηθεί. Ως εκ τούτου, θα παρουσίαζε, ομολογουμένως, τεράστιο ενδιαφέρον η οιαδήποτε προσπάθεια νομιμοποίησης/επισημοποίησης της διαρκώς επικαλεσθείσας ελαστικοποίησης του ωραρίου των στρατιωτικών, η οποία εξυπακούεται ότι θα την βρει απέναντι, όπως και κάθε άλλη προσπάθεια επαναφοράς εργασιακού Μεσαίωνα. Το θεσμοθετημένο αυτό ωράριο καταστρατηγείται διαρκώς και με πλήθος τρόπων και εφευρημάτων, τα οποία εφευρήματα δεν αποζημιώνονται. Αυτό είναι μία μη αποδεκτή κατάσταση που δεν μπορεί να συνεχιστεί, ιδίως από τη στιγμή που η Διοίκηση δεν κατανοεί ότι οι απασχολήσεις έχουν πολλαπλασιαστεί (κυρίως επειδή έχουν εμπλουτιστεί με άσχετες εξωϋπηρεσιακές απασχολήσεις), ενώ το προσωπικό είναι, πλέον και λιγότερο και πιο καταπονημένο και με μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας.

Τέλος, θέλει να καταστήσει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν είναι τα παιδιά για τα θελήματα, ούτε ότι ως σύγχρονοι είλωτες εργάζονται δωρεάν.

Ειδικώς για την πολύπαθη νυκτερινή αποζημίωση, μιας και εισερχόμαστε σε φάση συζήτησης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, να συμπεριληφθεί η εν λόγω αποζημίωση στην ατζέντα όλων των εμπλεκομένων Υπουργείων.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια