Πως να διεκδικήσετε την Νυχτερινή Αποζημίωση-Τι προτείνει η ΠΟΜΕΝΣ (ΕΝΤΥΠΑ)


Η ΠΟΜΕΝΣ με σημερινή (16/09/20) ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι:

Ζήτησε από τους νομικούς συμβούλους της να προτείνουν ενέργειες για τη διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης νυχτερινής εργασίας άρθρου 127 Ν.4472/2017 των ετών 2019 και 2020.

Ήδη οι πρώτες οκτώ (8) αγωγές συναδέλφων της, που κινήθηκαν έγκαιρα διεκδικώντας την διετία 2017-2018, εκδικάζονται στις αρχές του 2021 (9 Φεβρουαρίου 2021).

Κατόπιν αυτού, αποστέλλει ενημέρωση του νομικού της συμβούλου, κ. Ευαγγελάτου Αλκιβιάδη, για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν:

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να υποβάλλουν αναφορά με την οποία ζητείται η χορήγηση βεβαιώσεων για τις υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί εντός του έτους 2019 και συγχρόνως διακόπτεται η παραγραφή των αξιώσεων [επισυνάπτεται υπόδειγμα].

Με τη λήξη του έτους 2020 θα ζητηθούν υποβληθούν αντίστοιχες αναφορές, για τις υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί εντός του έτους 2020.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διατηρήσει αντίγραφα των αναφορών, μαζί με τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν.

Στη συνέχεια θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και τα χρονικά πλαίσια για την άσκηση αγωγών.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

α. Ανακοίνωση ΠΟΜΕΝΣ:


β. Ενημέρωση Νομικού Συμβούλου:


γ. Υπόδειγμα ατομικής αναφοράς:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια