Με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» βρίσκονται οι ΕΔ περιμένοντας την τουρκική πρόκληση


Συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις για τις κινήσεις των Τούρκων

Του ΠΑΡΙ ΚΑΡΒΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ- p.karvounopoulos@realnews.gr

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκο­νται οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας περιμένοντας την τουρκική πρό­κληση. Παρά τις πληροφορίες περί «διαλόγου» και «συνεννόησης» με την Τουρκία, στο ΓΕΕΘΑ το κλίμα είναι περίπου πολεμικό. Άλλωστε, οι κινήσεις της Άγκυρας δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Σχεδόν όλος ο τουρκικός στόλος έχει συγκεντρωθεί στον ναύσταθμο του Ακσάζ. Οι εκτιμήσεις εξακολουθούν να συγκλίνουν στο ότι η κινητικότητα αυτή έχει να κάνει με τη Λιβύη, όπου οι Τούρκοι θέλουν να «χτυπή­σουν». Ενδεικτικό των προθέσεων της γείτονος είναι ότι και οι πτήσεις τουρκικών μεταγωγικών αεροσκαφών προς τη Λιβύη έχουν πυκνώσει δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες. Η Άγκυρα μεταφέρει προσωπικό, όπλα και υλικά για τις βάσεις που στήνει στο έδαφος της Λιβύης.

Ωστόσο, στο ΓΕΕΘΑ θεωρούν ότι η κρίση με την Τουρκία μπορεί να προκύψει πλέον ανά πά­σα ώρα και στιγμή. «Με την κρίση δεν έχουμε κλείσει ραντεβού, ούτε μπορούμε να στηριχθούμε στις ανακοινώσεις των Τούρκων ότι θα εμφανιστούν σε περιοχές ελληνικών συμ­φερόντων το φθινόπωρο. Μπορεί και αύριο το πρωί να επιχειρήσουν οτιδήποτε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό», λένε οι ίδιες πηγές.

Αντιμέτωπη με μια ελληνοτουρκική κρίση, η οποία «μπορεί να ξεσπάσει ακόμη και αύριο το πρωί», η Αθήνα θα πρέπει σύντομα να αποφα­σίσει αν θα επιλέξει τη «γερμανική λύση» ή τον «γαλλικό τρόπο» για να αντιδράσει. Η πρώτη επιλογή οδηγεί σε ένα διάλογο που είναι δυ­σάρεστος δύσκολος με μεγάλο ρίσκο για τα εθνικά συμφέροντα. Η δεύτερη δίνει προτεραι­ότητα στη στρατιωτική ισχύ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο συνδυασμός αυτών των δύο λύ­σεων μοιάζει αυτή τη στιγμή δύσκολος, αφού τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις Γερμανίας και Γαλλίας δεν ταυτίζονται. Η Ελλάδα θα πρέπει να επιλέξει ποιο δρόμο θα ακολουθήσει.

Η Γερμανία, μετά την παρέμβαση για το τη­λεφώνημα Μητσοτάκη - Ερντογάν και την τριμερή συνάντηση που οργάνωσε στο Βερολίνο, έδειξε ότι επιθυμεί να βρεθεί λύση στην ελληνο­τουρκική κρίση «διά του διαλόγου». Κάτι που ικανοποιεί την Τουρκία, που έσπευσε να ανα­κοινώσει την τριμερή συνάντηση όχι για να τορ­πιλίσει τον διάλογο, όπως εκτιμούν πολλοί. Η Άγκυρα γνωρίζει ότι καμία ελληνική κυβέρνη­ση δεν μπορεί να κουβεντιάσει τα θέματα που θέλει η Τουρκία. Γι' αυτό και θέλει να εμφανίζε­ται ως εκείνη που επιδιώκει «τον διάλογο και τη συνεννόηση» και ότι η Ελλάδα είναι το πρόβλη­μα στην περιοχή. Η Γαλλία είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που έχει καταλάβει ότι η Τουρκία πρέ­πει να «κοντύνει». Θεωρεί ότι οι φιλοδοξίες του Ερντογάν απειλούν ευθέως τα γαλλικά συμφέ­ροντα στη Μεσόγειο και ότι ο μοναδικός τρό­πος για να αντιμετωπιστεί είναι η ισχύς. Ακό­μη και η στρατιωτική. Ο βομβαρδισμός τουρκι­κών θέσεων στη Λιβύη αποδίδεται στη Γαλλία. Η γαλλική Total ανακοίνωσε ότι ξεκινά έρευνες νοτίως της Κρήτης το φθινόπωρο, την ίδια πε­ρίοδο που έχουν ανακοινώσει ότι θα κάνουν την κίνησή τους και οι Τούρκοι.

Σε αυτό το κλίμα, Παρίσι και Αθήνα βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη ευθυγράμμιση σε ό,τι έχει να κάνει με τον ταραξία της περι­οχής που λέγεται Τουρκία. Η αμυντική συνερ­γασία εκτός ΝΑΤΟ είναι στο τραπέζι, αλλά πά­ει «πακέτο» με το εξοπλιστικό πρόγραμμα δύο φρεγατών για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, το κόστος του οποίου υπολογίζεται ότι θα φτά­σει τα 3 δισ. ευρώ. Η Ελληνική κυβέρνηση το συζητά σοβαρά, αρκεί η αμυντική συνεργα­σία που προτείνει η Γαλλία να περιλαμβάνει την παρουσία γαλλικών ναυτικών και αεροπο­ρικών δυνάμεων στην περιοχή μας. Η αποστο­λή φρεγατών Fremm και η μεταστάθμευση μα­χητικών αεροσκαφών είναι δύο από τα ζητούμενα. Υπήρχε η ελπίδα ότι η συμφωνία θα μπορούσε να έχει κλείσει πριν από τη Σύνο­δο Κορυφής αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Κανείς άλλος δεν βλέπει με καλό μάτι την προ­οπτική μιας τέτοιας συμφωνίας με πρώτη και καλύτερη τη Γερμανία, αλλά και τις ΗΠΑ, η πο­λιτική των οποίων στη περιοχή στηρίζεται από­λυτα στη στενή σχέση Τραμπ - Ερντογάν. Οι λόγοι για τους οποίους προσπαθούν να τορπι­λίσουν τη συμφωνία έχουν να κάνουν φυσικά και με το χρήμα των εξοπλισμών. Γερμανοί και Αμερικανοί επιχειρούν να πουλήσουν τα δικά τους πολεμικά πλοία στην Ελλάδα, χωρίς αμυ­ντική συμφωνία σαν κι αυτή που συζητά η Γαλ­λία. Έχουν άλλη «προσφορά», που σχετίζεται με τη σωτήρια των ελληνικών ναυπηγείων. Το θέ­μα είναι τι θα επιλέξει η Αθήνα. Τον δρόμο του «γερμανικού διαλόγου» ή εκείνον της προβολής ισχύος και της αντιπαράθεσης με την Τουρκία;

REAL NEWS 19/07/2020 - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια