Στρατιωτικές Σχολές: Σε ΦΕΚ η ΚΥΑ καθορισμού αριθμού εισακτέων 2020-21 ανά σχολή (ΠΙΝΑΚΕΣ)


Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ.337/38/197215/Σ.2731/2020
ΦΕΚ 2759/Β/7-7-2020
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων (372 + 447 = 819) στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, κατά Σχολή και Τμήμα, καθορίζεται ως εξής: (κλικ για μεγέθυνση)Άρθρο 2
Κατηγορίες-Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.

β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο και αφορούν:

(1) Τέκνα ή αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού σε ποσοστό 3%.

2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

3. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών κατηγοριών 1α και β, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη γενική σειρά και στις κατηγορίες των παρ. 1α και β.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας 1γ, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της γενικής σειράς.

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών

Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2020 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2018 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2019 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των παρ. 1α και 1β του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η/οι υπερβαίνουσα/ες θέση/εις εκπίπτει/ουν.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

9 Σχόλια

 1. Πάρτε λιγότερους στις στρατιωτικές σχολές και μετά ζητήστε να καλύψουν περισσότερες θέσεις και κυρίως να καλύψουν το κενό του δημόσιου τομέα... Ειδικά για τη ΣΣΑΣ στείλτε κι άλλους γιατρούς στα αεροδρόμια, οικονομικούς στον ΕΦΚΑ και στο τέλος ψυχολόγους στα εναπομείναντα στελέχη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλο και λιγότεροι εισακτέοι και όλο και περισσότεροι αναλώνονται σε αλλότρια καθήκοντα (αεροδρόμια, ΕΦΚΑ, βιβλιοπαρουσιάσεις κλπ)..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι κοπελίτσες που αποφοιτούν απ'τις σχολές που νομίζεις ότι θέλουν να πάνε περισσότερο???!! Στους όρους ενός τάγματος να λιώνουν μέσ' στον ήλιο??!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σημασία δεν έχει που θέλουν να πάνε αλλά που σε στέλνει η επίσημη ηγεσία σου.. Όταν η ηγεσία σου σε στέλνει στις δομές μεταναστών (και στενάζουν οι μονάδες), όταν στα αεροδρόμια χρησιμοποιούν στρατιωτικούς ιατρούς (και ξεμένουν τα νοσοκομεία) και στον ΕΦΚΑ οικονομικούς (και ψάχνεις να τους βρεις στις κρίσιμες υπηρεσίες) τότε μάλλον κάτι γίνεται λάθος.. Εκτός αν έχουμε άλλους σκοπούς όπως κλείσιμο ΣΣΑΣ, πρόσληψη ιδιωτών (και άντε στείλε τον ιδιώτη στις δομές), μείωση της δύναμης του στρατού γενικότερα κλπ κλπ

   Διαγραφή
 4. 13 Ιουλίου 2020 - 11:18 μ.μ.
  Πώς φαίνεται ότι είσαι γιατρός συνάδελφε μου.Αλλα οι στρατιωτικοί γιατροί δεν αξίζουν λύπηση, γιατί βγάζουν ότι βγάζουν απ' το ιδιωτικό ιατρείο τους εκτός υπηρεσίας,ενώ το μηνιάτικο τρέχει.Και φυσικά όταν πηγαίνουμε στο στρατιωτικο ν/μείον,μας γιατρεύουν 'απεξω-απέξω',θέλοντας μ' αυτή τη τακτική να σπρώξουν κόσμο στο ιδιωτικό ιατρείο τους.Κσλο είναι να κάνει ο καθένας τη δουλειά που προορίζεται να κάνει,κι όχι ότι τον αφήνει ο νόμος να κάνει επειδή καλύπτεται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 14 Ιουλίου 2020 - 12:44
   Πόσο έξω πέφτετε συνάδελφε.. Για τους οικονομικούς στον ΕΦΚΑ καμία αναφορά? Για την ενασχόληση στρατιωτικών στις δομές μεταναστών? Εάν έχετε κάτι να καταγγείλετε για τα στρατιωτικά νοσοκομεία τότε μπορείτε να το κάνετε.. Όσο για τα ιδιωτικά ιατρεία και τους ιατρούς σκεφτείτε και τα εξής.. Ένας ιατρός ακόμη και μετά την ειδικότητά του μπορεί να πάρει μετάθεση σε θέσεις εκτός νοσοκομείου όπου δεν την ασκεί.. Επίσης μπορεί να πάρει μετάθεση σε θέσεις εκτός των στρατιωτικών νοσοκομείων, σε άλλες πόλεις, και αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία ιδιωτικού ιατρείου. Επίσης δεν πληρώνεται εφημερίες.. Μπορεί να γράψει κανείς πολλά αλλά ο καθένας ακούει αυτά που θέλει να ακούσει..

   Διαγραφή
 5. Να καταργηθεί το άθλιο προνόμιο της εργασίας ιδιωτικά όλων των στρατιωτικών γιατρών εδώ και τώρα. Η πατρίδα σε σπουδάζει ΤΖΑΜΠΑ σε στέλνει να αποκτήσεις πανάκριβες ειδικότητες στο εξωτερικό και μετά να έρχεσαι να παραιτηθείς και να εξασκείς την ειδικότητα σου σε ιδιωτικά πανάκριβα νοσοκομεία είναι σωστό ή ηθικό;. Δηλαδή τα άλλα παιδιά που σπουδάζουν με τον ιδρώτα των γονιών τους και δεν μπορούν να πάνε στην Γαλλία ή στην Αμερική για καμμία εξωτική ειδικότητα, τι είναι; Τέλος η συμπεριφορά σχεδόν του συνόλου των στρατιωτικών γιατρών που βρίσκονται σε κάποιο βαθμό κάπου στην μέση είναι επιεικώς απαράδεκτη είτε ως ιατρού είτε ως αξιωματικού, π.χ. εάν πέσουν σε κανέναν "στραβό" κατά την μυωπικη και μη στρατιωτική συμπεριφορά τους τότε επικαλούνται την ιατρική τους ιδιότητα ενώ εάν είναι μικρότερος σε βαθμό επικαλούνται την στρατιωτική τους ιδιότητα. Ο στρατιωτικός ιατρός είναι για τις ΕΔ, εάν δεν το καταλαβαίνουν, τότε ναι να πάμε σε πρόσληψη από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι και αλλιώς πολύ δύσκολα πλέον μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με τα σημερινά δεδομένα και με τις μεθοδεύσεις των διαφόρων κυβερνήσεων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βλέπω κατευθυνόμενη αντίδραση κατά των ιατρών.. Εννοείται θα μπορούσες να καταργήσεις το "άθλιο προνόμιο του ιδιωτικού ιατρείου" καθώς και το άθλιο προνόμιο των μουσικών να εργάζονται ιδιωτικά.. Πρέπει όμως στη συνέχεια να καταβάλλεις όσα δίνονται και στους υπόλοιπους ιατρούς του ΕΣΥ για τις εφημερίες αλλά και το δικαίωμα στα απογευματινά ιατρεία. Επίσης να ψάξεις να βρεις ιατρούς να πάνε στα νησιά, όπως καλή ώρα βρίσκει το ΕΣΥ (και γκρινιάζει όλη η επαρχία γιατί δεν έρχονται γιατροί και στέλνουν τότε οι υπουργοί τους στρατιωτικούς ιατρούς να καλύψουν τα κενά) και φυσικά ιατρούς να συνοδεύσουν ειρηνευτικές αποστολές, ασκήσεις, φρεγάτες σε περιπολία κλπ κλπ. είναι εύκολο να γκρινιάζουμε για κάτι αλλά δύσκολο να δούμε το συμφέρον των ενόπλων δυνάμεων..

   Διαγραφή
 6. 14 Ιουλίου 2020 - 11:46 μ.μ.
  Πρώτα απ' όλα πάει η ιδιότητα.Αυτβ του Στρ/κου.Η ειδικότητα έπεται, ευτυχώς ή δυστυχώς.Αυτο δε θέλει να εννοήσει ο στρκος ιατρός μουσικός οικονομολόγος νομικός.Το δικαίωμα του απογευματινού ιατρείου αν ήταν διατεταγμένη υπηρεσία εντός χώρου υπηρεσίας, απ' την ιεραρχία, όλοι θα βλέπαμε τι αντιδράσεις θα υπήρχαν απ τους εμπλεκόμενους.Δυστυχώς ,όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό,και φυσικά δεν είν' καθόλου καλό ένα οδοντιατρείο π.χ. σχηματισμού να έχει μια χρονική ουρά δύο μηνών ενώ οι οδοντίατροι της να δηλώνουν "κώλλυμμα" απ' τη υπηρεσία τους, ή και οι επεμβάσεις στα ορθοπεδικα ,ενώτο ιατρείο τους ζει και βασιλεύει.Είναι κοροϊδία κατά πρόσωπο κανονικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή