Τι απάντησε ο Παναγιωτόπουλος για τις Αναδρομικές μειώσεις σε επιδόματα Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ)Η απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Επαναφορά επιδόματος διαχειριστικών λαθών σε Υπηρεσίες Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων-Μονάδων», σας γνωρίζω κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τα ακόλουθα:

Ο Νόμος 4472/2017 αποτελεί από 1-1-2017 το νέο μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Πλέον χαρακτηρίζεται ως ειδικό μισθολόγιο και σαν κριτήριο αμοιβής αποδέχεται την ανάγκη ειδικής μισθολογικής μεταχείρισης τους, καθιερώνοντας ένα πλαίσιο ενιαίων κανόνων και αρχών. Προς τούτο ρυθμίζει τις αποδοχές σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες, τη φύση, τον τρόπο και το χώρο της προσφερόμενης εργασίας, σε ένδειξη αναγνώρισης της φύσης των καθηκόντων και της απασχόλησής τους, χωρίς ωράριο εργασίας ή πέραν αυτού.

Επιπλέον, είναι σαφές ότι στο πλαίσιο των ανωτέρω ενιαίων κριτηρίων και προϋποθέσεων, το Ν.Σ.Κ., με υπ. αριθμ. 81/2019 Γνωμοδότηση του Δ' Τμήματός του, έκρινε ότι μετά τη θέση σε ισχύ του νέου μισθολογίου των στρατιωτικών, καταργήθηκε το επίδομα διαχειριστικών λαθών των διαχειριστών χρημάτων των Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρετήσεως προσωπικού των ΕΔ. Αντίθετη παραδοχή θα έθετε ζητήματα παραβίασης της αρχής της ισότητας, αφού στελέχη που ασκούν οικονομική διαχείριση και υπέχουν την ίδια δημοσιολογική ευθύνη, θα αμείβονταν διαφορετικά.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια