Έγγραφο ΕΑΑΣ για Παραθερισμό Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού Έτους 2020


ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ/Γραμματεία
Χαρ. Τρικούπη 18α, Αθήνα Τ.Κ. 106 79 Τηλ.210 3633797
Αθήνα, 22 Ιουν 2020
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ε.α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Από ΕΑΑΣ/Γραμματεία προς Άπαντα Παραρτήματα της ΕΑΑΣ:

1. Σας γνωρίζουμε υπό τις περιοριστικές συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του νέου κορωνοϊού, το ΓΕΣ εξετάζει για το τρέχον έτος τη δυνατότητα και τον τρόπο λειτουργίας Θερινών Παιδικών Κατασκηνώσεων (ΘΠΚ), ή εναλλακτικά τη δυνατότητα οικονομικής επιδότησης αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε λοιπές παιδικές κατασκηνώσεις.

2. Κατόπιν των παραπάνω, έκρινε σκόπιμη, σε πρώτη φάση, τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων μεταξύ των οποίων και αιτήσεων παραθερισμού του ενδιαφερόμενου προσωπικού.

3. Με βάση τα προηγούμενα, οι ΘΠΚ θα λειτουργήσουν στις Κεχριές Κορινθίας και στη Νέα Φώκαια σε τέσσερις παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 10 ημερών όπως παρακάτω:

α. 1η Περίοδος, από Τετάρτη 22 Ιουλίου έως και Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020.
β. 2η Περίοδος, από Κυριακή 02 Αυγούστου έως και Τρίτη 11 Αυγούστου 2020.
γ. 3η Περίοδος, από Πέμπτη 13 Αυγούστου έως και Σάββατο 22 Αυγούστου 2020.
δ. 4η Περίοδος, από Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2020.

4. Ο ακριβής αριθμός των προς επιλογή τέκνων ανα παραθεριστική περίοδο θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή, αφού ληφθούν υπόψη τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα καθορισθούν από την Πολιτεία σχετικά με τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών κατασκηνώσεων. Από τις διατιθέμενες θέσεις κάθε παραθεριστικής σειράς στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται το 6,7% και για την ΘΠΚ που είναι πλησιέστερα προς τον τόπο μόνιμης διαμονής.

5. Καθορίζεται ανώτερο όριο κάλυψης των θέσεων παραθερισμού για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μέχρι ποσοστό 40% ανά σειρά. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες προσωπικού (μονογονεϊκές και διαζευγμένες οικογένειες) παραθερίζουν κατ΄εξαίρεση.

6. Τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση οικονομικής επιδότησης για παραθερισμό σε λοιπές παιδικές κατασκηνώσεις.

7. Το προσωπικό που δικαιούται και ενδιαφέρεται για παραθερισμό των τέκνων του θα πρέπει:

α. Να έχει την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συμμετοχή και, σε διαφορετική περίπτωση, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση ταυ γονέα, που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, Δήμο ή Αστυνομία).

β. Να υποβάλει στο Παράρτημα της ΕΑΑΣ που ανήκει ή απ' ευθείας στα Κεντρικά της Ε.Α.Α.Σ., Χαριλάου Τρικούπη 18Α, Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που φαίνεται στο Παράρτημα «Α», σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται εκεί συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία επίσης αναφέρονται εκεί, μέχρι τις 24 Ιουνίου 2020, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ. Επισημαίνεται ότι, το προσωπικό που επιθυμεί παραθερισμό των τέκνων του σε λοιπές παιδικές κατασκηνώσεις (με οικονομική επιδότηση) οφείλει να το δηλώσει συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στην αίτηση παραθερισμού, όπως στο υπόδειγμα.

γ. Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν να έχουν γεννηθεί από 01 Ιανουαρίου 2004 μέχρι και 14 Ιουνίου 2014.

8. Τα Παραρτήματα της Ενώσεως να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις, με συνημμένες τις αιτήσεις, στην Ε.Α.Α.Σ., το αργότερο μέχρι τις 26 Ιουνίου 2020. Για λόγους ταχύτητας, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλουν παράλληλα τις αιτήσεις τους στο ΦΑΞ της Γραμματείας της ΕΑΑΣ, 210 3621410 ή ακόμη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στον χειριστή του θέματος, Αντγο ε.α. Σταθόπουλο Βασίλειο, stathovass@gmail.com.

9. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ, της ΑΣΔΥΣ και του Γ΄ΣΣ, η Ε.Α.Α.Σ. θα κοινοποιήσει τις καταστάσεις των δικαιούχων.

10. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, σε περίπτωση που λειτουργήσουν οι ΘΠΚ, θα τηρηθούν επακριβώς τα ληφθέντα μέτρα της Πολιτείας κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού στις δημόσιες και ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις. Συναφώς σημειώνεται, ότι πρώτιστο μέλημα του ΓΕΣ είναι η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΤΙΣ ΘΠΚ, σε περίπτωση λειτουργίας τους.

11. Επιπρόσθετα ορίζεται ανώτερο όριο καλύψεως των θέσεων παραθερισμού για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μέχρι ποσοστό 40% των διατιθεμένων θέσεων ανά περίοδο. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες θα παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση.

12. Η Μοριοδότηση φαίνεται στο Παράρτημα «Β».

13. Χειριστής του θέματος Αντος ε.α Βασίλειος Σταθόπουλος email:  stathovass@gmail.com.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια