Η θέση Παναγιωτόπουλου για οικονομική ενίσχυση και μοριοδότηση Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Οικονομική ενίσχυση και μοριοδότηση του στρατιωτικού προσωπικού της περιοχής Καλύμνου», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Το μισθολόγιο των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι ενιαίο και ρυθμίζει τις αποδοχές με συγκεκριμένα κριτήρια σε συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες, τη φύση, τον τρόπο και το χώρο της αποστολής τους. Ωστόσο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας και της αποκατάστασης αδικιών, επιδιώκει τη ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων τους, αναλαμβάνοντας, όπου είναι εφικτό, σχετικές πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση όμως η πολιτική που θα εφαρμοσθεί, ανήκει στη αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ τυχόν προβαλλόμενες νομοτεχνικές βελτιώσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με το πλαίσιο των αρχών και των ορίων του εκτελούμενου εκάστοτε δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Στο πλαίσιο αυτό θεσπίστηκε, με το ν.4472/2017, μηνιαίο επίδομα ύψους 100€, για τους υπηρετούντες σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς προσδιορισμούς, μεταξύ των οποίων και τα Δωδεκάνησα. Σε αυτό συνέβαλε η αναγκαιότητα ύπαρξης κινήτρων λόγω των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών των εν λόγω περιοχών, σε συνδυασμό με τα πρόσθετα καθήκοντα με τα οποία οι στρατιωτικοί έχουν επιφορτιστεί, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διαχείριση των προσφυγικών ροών.

Αναφορικά με τις μεταθέσεις των στελεχών, όπως σας έχει γνωστοποιηθεί, αυτές εκπονούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Συναφώς, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 5 του ν.3883/10, τα αντικειμενικά κριτήρια συνιστούν πλέγμα παραγόντων, που συντιθέμενοι επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στα παρακάτω:

Απόσταση από τη μεθόριο.
Πληθυσμός της περιοχής.
Απόσταση από την έδρα του Δήμου.
Τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής.
Μέσα μεταφοράς σε συνάρτηση με τις καιρικές συνθήκες.
Κλιματολογικές συνθήκες.

Ειδικότερα οι υπηρετούντες στη Φρουρά Καλύμνου που παραμένουν έως 3 έτη λαμβάνουν ήδη υψηλή μοριοδότηση. Για παραμονή πλέον των 3 ετών χωρίς δική τους επιθυμία συνεχίζουν να λαμβάνουν την ίδια μοριοδότηση, ενώ αυτή μειώνεται μόνο στην περίπτωση, κατά την οποία τα υπηρετούντα στελέχη παραμένουν κατόπιν δικής τους επιθυμίας πλέον των 3 ετών.

Επιπλέον, για τα στελέχη που επιλέγονται να υπηρετήσουν στο Εθνικό Φυλάκιο Φαρμακονησίου (χρονικό διάστημα τοποθέτησης στην εν λόγω θέση για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους, κατόπιν αναφοράς του στελέχους), υφίσταται σχετική πρόβλεψη - μέριμνα, ώστε να λαμβάνουν ακόμα υψηλότερη μοριοδότηση, όπως καθορίζεται σε σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ τ.Β΄ 468/14 Φεβ 14).

Τέλος, στη Δομή Δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού δεν υφίσταται μόνιμα οργανωμένη Υπηρεσία/Σταθμός/Κλιμάκιο με έδρα την περιοχή της εν λόγω νήσου, και ως εκ τούτου δεν υφίσταται αντίστοιχη ρύθμιση για μοριοδότηση τοποθετήσεων των στελεχών του.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Όσον αφορά τη μοριοδότηση για τις μεταθέσεις, ένα αντικειμενικό κριτήριο είναι η φρουρά προτίμησης του στελέχους και η χιλιομετρική απόσταση από αυτή. εάν ο άλλος δηλώνει τόπο συμφερόντων τον έβρο τότε γιατί να παίρνει επιπλέον μόρια (συνήθως έχει εντοπιότητα που συνεπάγεται κατοικία και δεν έχει ανάγκη ενοικίου) από κάποιον ο οποίος μετατίθεται πχ στην Αθήνα χωρίς να το έχει ζητήσει (ανάγκη ενοικίου και αυξημένο κόστος διαβίωσης). άλλο παράδειγμα το στέλεχος που δηλώνει νησί λόγω εντοπιότητας, σε σχέση με το στέλεχος που παίρνει μετάθεση για εκεί χωρίς να το έχει δηλώσει..

    ΑπάντησηΔιαγραφή