Αποστρατείες ΕΠ.ΟΠ. λόγω Ορίου Ηλικίας (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Αποστρατείες ΕΠ.ΟΠ. λόγω Ορίου Ηλικίας (ΕΓΓΡΑΦΑ)Δείτε την παρακάτω ανακοίνωση της ΠΟΜΕΝΣ με θέμα: Συνταξιοδοτικό ΕΠ.ΟΠ. Ναι στην Αξιοπρέπεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ και η Ομοσπονδία, εκφράζουν με την παρούσα, τις έντονες επιφυλάξεις τους, αναφορικά με την θέση του κ. ΥΕΘΑ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) στο ζήτημα της αυτεπάγγελτης αποστρατείας των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών, λόγω κατάληψης από το ηλικιακό όριο του βαθμού τους, σε μία περίοδο που το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων -κατά το πλείστον ΕΠ.ΟΠ.- επιχειρεί σε συνεργασία με τα σώματα ασφαλείας στον Έβρο διασφαλίζοντας την εδαφική μας ακεραιότητα.

Το ζήτημα είναι γνωστό και απασχολεί χιλιάδες συναδέλφους: Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρ. 39 Ν.Δ. 445/74), οι Ανθυπασπιστές αποστρατεύονται στο 54 έτος της ηλικίας του, οι δε Υπαξιωματικοί (Αρχιλοχίες) στο 50 έτος. Όμως, κατόπιν των αλλαγών που έχουν επέλθει στις συνταξιοδοτικές διατάξεις και ιδίως κατόπιν του Ν.4387/2016, τα στελέχη αυτά των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και άλλες κατηγορίες προσωπικού που απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία,  δεν έχουν προλάβει να συμπληρώσουν 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν εξαιρετικά μειωμένη σύνταξη. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, στελέχη που απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως ενδέχεται να μην λαμβάνουν καν άμεσα σύνταξη αν δεν συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρ. 20 του Ν.3865/2010 (35 έτη πραγματικής υπηρεσίας ή 60ο έτος).

Η πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι θα πρέπει όλοι οι στρατιωτικοί να έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο, σύμφωνα με τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις (Ν.4387/2016), προϋποθέτει τη συμπλήρωση 40 ετών. Θα πρέπει δηλαδή να δοθεί η δυνατότητα στο σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων να συμπληρώνει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα, ώστε η σύνταξη που θα λαμβάνει να βρίσκεται σε αναλογία με τις αποδοχές ενέργειας και να εξασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωσή του.

Η απάντηση του κ. Υπουργού, όπως διατυπώθηκε σε σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ) ειδικά για τους προερχόμενους από τον θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), προβάλλει ως επιχείρημα αφενός την ιδιαίτερη οικονομική επιβάρυνση που θα προκαλούσε η παραμονή τους, αφετέρου τις ανάγκες της Υπηρεσίας οι οποίες, κατά τον κ. Υπουργό, συνίστανται στη στελέχωση με χαμηλόβαθμο και ηλικιακά αξιόμαχο προσωπικό.

Ειδικά για τους ΕΠ.ΟΠ., πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κ. Υπουργό ότι ναι μεν προσλήφθηκαν ως προσωπικό με επταετή θητεία, πλην όμως στη συνέχεια μονιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3036/2002 και παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις στελεχώνοντας πλήθος υπηρεσιών.

Υπό το προϊσχύσαν συνταξιοδοτικό καθεστώς, τα υφιστάμενα ηλικιακά όρια αποστρατείας δεν εμπόδιζαν την θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Κατόπιν όμως των συνεχών αλλαγών τόσο στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όσο και στον τρόπο υπολογισμού σύνταξης, η αυτεπάγγελτη αποστρατεία στην ηλικία των 50 ή 54 ετών οδηγεί χιλιάδες συναδέλφους σε καθεστώς ένδειας.

Η Πολιτική Ηγεσία οφείλει να δώσει λύσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, εναρμονίζοντας το χρόνο αυτεπάγγελτης αποστρατείας με τον χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Καλούμε όλους τους Επαγγελματίες Οπλίτες να στηρίξουν με την εγγραφή και την συμμετοχή τους, στα πρωτοβάθμια σωματεία που ανήκουν στην Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ. για να δώσουμε από κοινού τον αγώνα για την αξιοπρέπεια.

Η ΠΟΜΕΝΣ είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει με κάθε τρόπο την αποκατάσταση της κατάφωρης αυτής αδικίας ακόμη και με την προσφυγή στη Δικαιοσύνη όσων πλήττονται από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια