Αποκατάσταση αδικίας μισθολογικής κατάστασης νέων Μόνιμων Ανθλγων προελεύσεως ΕΠΥΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο - Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα: Μισθολογική κατάσταση των Μονιμοποιημένων Εθελοντών προελεύσεως ΕΠΥ (Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας)

Με το άρθρο 4 ν. 4609/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους εθελοντές Μακράς θητείας προελεύσεως ΕΠΥ να προαχθούν στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και να έχουν καταληκτικό βαθμό αυτόν του Υπολοχαγού κάτω από συγκεκριμένες προύποθέσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εθελοντές Μακράς Θητείας, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.Δ 445/74 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 69 του Ν.3883/2010, είχαν ήδη υποστεί αδικία με το ειδικό Μισθολόγιο Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας του ν.4472/17, καθώς τοποθετήθηκαν στην Γ' μισθολογική κλίμακα, ενώ την ίδια στιγμή άλλοι συνάδελφοί τους με τα ίδια χαρακτηριστικά, με προέλευση από μη παραγωγικές σχολές (συγκεκριμένα εθελόντριες καθώς και συνάδελφοί τους του μουσικού σώματος) τοποθετήθηκαν στην Β' Μισθολογική κλίμακα.

Οι παραπάνω Μονιμοποιημένοι εθελοντές έχουν ήδη προαχθεί στον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και έχουν εισέλθει στις τάξεις των Μονίμων Αξιωματικών με αναδρομική ισχύ από 3 Μαΐου 2019. Η μισθολογική τους κατάσταση όμως, έχει παραμείνει αμετάβλητη καθώς συνεχίζουν να αμείβονται με τον προηγούμενο βαθμό που έφεραν. Και τούτο διότι δεν έχει προβλεφθεί στην Γ' μισθολογική κλίμακα ο βαθμός αυτού του Ανθυπολοχαγού με 30 έτη υπηρεσίας και άνω.

Τα παραπάνω έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους πληττόμενους στρατιωτικούς, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα της μισθολογικής τους κατάστασης, μετά και την αδικία που υπέστησαν με την τοποθέτηση τους στην Γ' μισθολογική κλίμακα και ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΜΕΝΣ) έχει θέσει το πρόβλημα. Με βάση τα παραπάνω, το πρόβλημα που έχει ανακύψει με τους μονιμοποιημένους εθελοντές προελεύσεως ΕΠΥ θα πρέπει άμεσα να επιλυθεί και να αποκατασταθεί η αδικία που έχουν υποστεί, με την εισαγωγή τους στη Β' μισθολογική κατηγορία.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Προτίθεστε να αποκαταστήσετε την αδικία και να εισάγετε στην Β' μισθολογική κλίμακα τους νέους Μόνιμους Ανθυπολοχαγούς προελεύσεως ΕΠΥ;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Βασίλης Κεγκέρογλου
Κώστας Σκανδαλίδης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια