Είσοδος ΕΜΘ στο Σώμα Μον. Αξκων: επηρεάζεται ειδικότητα-καθήκοντα-Μισθολογική κατηγορία κ.α.; (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΜΕΝΣ απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ-ΕΓΑ/ΓΕ με το οποίο ζητά άμεση λύση σε θέματα Διοικητικής και Οικονομικής φύσεως Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών

Ειδικότερα, επειδή άλλαξε η Υπηρεσιακή κατάσταση των Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών και η είσοδός τους στο Σώμα των Μονίμων Αξιωματικών, επηρεάζει την ειδικότητα τους, ζητά να εκδοθούν διευκρινιστικές οδηγίες για τα παρακάτω:

α. Οι Μόνιμοι Αξιωματικοί εξ Εθελοντών, θα συνεχίσουν να φέρουν την ειδικότητα με την οποία προσελήφθησαν.

β. Οι Μόνιμοι Αξιωματικοί θα έχουν πρόσβαση σε θέσεις, Διοικητικής Ευθύνης στο Εξωτερικό και στο Εσωτερικό της Χώρας, όπως προβλέπεται και για άλλους Μόνιμους Αξιωματικούς άλλης προελεύσεως.

γ. Οι Μόνιμοι Αξιωματικοί θα έχουν το δικαίωμα, εκπαίδευσης σε Σχολές του Εσωτερικού η Εξωτερικού, όπως προβλέπεται και για τους άλλους Μόνιμους Αξιωματικούς άλλης προελεύσεως.

δ. Η Μοριοδότηση τους θα είναι σύμφωνα, με τους κανονισμούς που προβλέπεται για τους Μόνιμους Αξιωματικούς.

ε. Θα γίνει αλλαγή της Μισθολογικής τους κατηγορίας, με την είσοδο τους στην κατηγορία Β, όπως οι συνάδερφοι από τον θεσμό των Εθελοντών.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια