Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που αφορά την Απασχόληση Αποστράτων–Συνταξιούχων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που αφορά την Απασχόληση Αποστράτων–Συνταξιούχων

Η απόφαση για την δήλωση της απασχόλησης των αποστράτων - συνταξιούχων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος B’ 1391/01.03.2024 σε συνέχεια του σχετικού Δ.Τ. για την λειτουργία της πλατφόρμας στην οποία θα δηλώνονται οι απασχολούμενοι απόστρατοι-συνταξιούχοι, η απόφαση Δ.15/Δ'/14831 που αφορά την Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με τα απόφαση εξειδικεύονται τα ακόλουθα:

Οι υπόχρεοι σε δήλωση στην πλατφόρμα εργαζόμενοι συνταξιούχοι και ο χρόνος δήλωσης
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα
Οι κυρώσεις σε περίπτωση μη δήλωσης της έναρξης απασχόλησης
Η διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους μισθωτούς και συναφείς κατηγορίες
Η διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους μη μισθωτούς και αγρότες
Η διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους με εργόσημο
Η διαδικασία είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου από απασχολούμενους συνταξιούχους σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης
Η διαδικασία παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών και πόρου μη μισθωτών από τη σύνταξη
Οι ειδικές προβλέψεις για πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης
Η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος πόρου

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια