Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Σ.Ξ. (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: Ψ3Υ86-6ΩΣ ΕΔΥΕΘΑ: 29/2022:

β. «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: Ψ09Γ6-3ΓΞ ΕΔΥΕΘΑ: 30/2022:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια