Προαγωγές Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ – Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

Προαγωγές Ανθυπασπιστών ΛΣ-ΕΛΑΚΤ – Δείτε το ΦΕΚ (ONOMATA)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1699/12.06.2024:

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 01 Ιουνίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’311), την παρ. 4 του άρθρου 13 και την παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75), το άρθρο 11 του π.δ. 38/2012 (Α’ 75) και τα άρθρα 15, 16, 17, 35, 43 και την παρ. 1 του άρθρου 45 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και το από 18 Απριλίου 2024 πρακτικό του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Α. Προάγονται οι κάτωθι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων:...
Β. Προάγονται οι κάτωθι Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προερχόμενοι από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ ή παρακάτω:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια