Τακτικές Κρίσεις Πλοιάρχων Έτους 2023-2024

Τακτικές Κρίσεις Πλοιάρχων Έτους 2023-2024

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την 5/Σ.5/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ, ως ακολούθως:

α. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:

(1) Μάχιμους:

(α) Δούκας Άγγελος
(β) Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ
(γ) Ρόκας Αλέξανδρος

(2) Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(α) Διονυσόπουλος Αναστάσιος
(β) Αλεξανδρής Παναγιώτης

β. «Μη διατηρητέο»

Μάχιμος ΕΟΘ Σταματόπουλος Βασίλειος

2. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την 6/Σ.6/02.03.2023 απόφασή του, έκρινε τους παρακάτω Πλοιάρχους ΠΝ ως ακολούθως:

α. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους»:

Οικονομικού:

(1) Γιαννακάκος Παναγιώτης
(2) Πρεβενίου Λάμπρος

β. «Μη διατηρητέο»

Οικονομικού:

Κυριαζής Ιωάννης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια