ΥΕΘΑ: Οι ΔΕΑ που συμμετέχουν σε προκήρυξη ΕΠΟΠ λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση από λοιπούς υποψηφίους

ΥΕΘΑ: Οι ΔΕΑ που συμμετέχουν σε προκήρυξη ΕΠΟΠ λαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση από λοιπούς υποψηφίους

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος, με θέμα «Μοριοδότηση των Δοκίμων Έφεδρων Αξιωματικών για συμμετοχή τους στην προκήρυξη θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Με το άρθρο 3 του ν.2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166), καθορίζεται ότι η πρόσληψη ΕΠΟΠ γίνεται ύστερα από προκήρυξη πλήρωσης θέσεων από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από εισήγηση του οικείου Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Με την προκήρυξη καθορίζονται οι ειδικότητες, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής, ο τρόπος υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, η συγκρότηση και λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών, ο τρόπος κύρωσης των πινάκων επιτυχόντων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Επίσης, με το ίδιο άρθρο καθορίζεται ότι, με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ΕΠΟΠ.

Περαιτέρω, στο άρθρο 1 του ΠΔ 292/2001 (Α' 204), καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση, βάσει των οποίων επιλέγονται οι υποψήφιοι ΕΠΟΠ για πρόσληψη. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, μοριοδοτείται ο χρόνος προϋπηρεσίας στην ειδικότητα, στην οποία οι υποψήφιοι επιθυμούν να καταταγούν (υπολογίζεται ως προϋπηρεσία και η θητεία στις ΕΔ, μόνο στην ίδια ή σε αντίστοιχη ειδικότητα άλλου κλάδου των ΕΔ), καθώς και ο χρόνος που υπηρετούν ή υπηρέτησαν στις ΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα, η προϋπηρεσία στην ειδικότητα, όσων εκπλήρωσαν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μοριοδοτείται αναλόγως των μηνών υπηρεσίας (π.χ. χρόνος υπηρεσίας έως 12 μήνες με 200 μονάδες, άνω των 12 μηνών με 250 μονάδες), η δε μοριοδότηση του χρόνου υπηρεσίας που εκπληρώνει ή εκπλήρωσε ο υποψήφιος στις ΕΔ, προκύπτει από το σύνολο των μηνών υπηρεσίας του επί 10. Για παράδειγμα, υποψήφιος που εκπλήρωσε 12μηνη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, θα μοριοδοτηθεί με 200 μονάδες για την προϋπηρεσία του στην ειδικότητα και 120 μονάδες για το χρόνο υπηρεσίας του στις ΕΔ.

Εν προκειμένω, αναφορικά με το ζήτημα που τίθεται στην Ερώτησή σας, οι δόκιμοι έφεδροι Αξιωματικοί εκπληρώνουν στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση πέντε (5) επιπλέον μηνών, από την αντίστοιχη των στρατευσίμων. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι, σε διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ, έφεδροι Αξιωματικοί σε έναν ανάλογο υπολογισμό μοριοδότησης, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, θα λάβουν επιπλέον μοριοδότηση εκατό (100) μονάδων (50 από την προϋπηρεσία στην ειδικότητα και 50 από το χρόνο υπηρεσίας) από τους λοιπούς στρατευσίμους, συνεπεία της ιδιότητας με την οποία υπηρέτησαν στις τάξεις των ΕΔ.

Εκ των προεκτεθέντων, ευχερώς συνάγεται ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρέχει τη δυνατότητα σε όσους κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπηρέτησαν ως Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί και συμμετέχουν ως υποψήφιοι σε διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ, να λάβουν επιπλέον μοριοδότηση από τους λοιπούς υποψηφίους.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. ΕΠΟΠ έως 26 χρόνων και σε 24 χρόνια θα τους διωξουν λόγο ηλικίας και στα 50 θα ψάχνουν δουλειά.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Τραβα να γυαλισεις καμια αρβυλα στρατιωτη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή