Αυτό είναι το νέο ΔΣ/ΕΑΑΑ-Δείτε την απόφαση

Αυτό είναι το νέο ΔΣ/ΕΑΑΑ-Δείτε την απόφαση

Α Π Ο Φ Α Σ Η
«Συγκρότηση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας»
ΑΔΑ: 984Ω6-ΖΦΕ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Συγκροτούμε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, το οποίο προήλθε από τις διενεργηθείσες της 14ης Νοεμβρίου 2021 εκλογές, ως εξής:

Τακτικά Μέλη

α. Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Κωνσταντίνος Τζαβέλλας του Δημητρίου, Πρόεδρος

β. Υποπτέραρχος (EA) ε.α. Γεώργιος Καραδήμας του Ευαγγέλου, Αντιπρόεδρος

γ. Σμήναρχος (ΥΟΚ) ε.α. Δημήτριος Κοντοβάς του Αστέριου με, μέλος

δ. Σμηναγός (ΤΕΑ) ε.α. Κωνσταντίνος Λιούτας του Βασιλείου με, μέλος

ε. Σμήναρχος (ΤΥΕ) ε.α. Ηλίας Σβάρνας του Γεωργίου, μέλος

στ. Αντισμήναρχος (Ρ) ε.α. Ιωάννης Κρανιάς του Γεωργίου, μέλος

ζ. Σμήναρχος (ΥΟΚ) ε.α. Αθανάσιος Πάνος του Χαράλαμπου, μέλος

η. Σμήναρχος (ΤΤΗ) ε.α. Δημήτριος Φαλτάιτς του Κορνήλιου, μέλος

θ. Αντισμήναρχος (ΤΜΑ) ε.α Ζαχαράκης Ιωάννης του Ευσταθίου, μέλος

ι. Σμηναγός (ΤΤΗ) ε.α. Ευστάθιος Καρβουνιάρης του Παναγιώτη, μέλος

ια. Αντισμήναρχος ε.α. (ΤΜΑ) Κωνσταντίνος Αναγνωστάκης του Παντελή, μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη

α. Σμήναρχος (ΤΥΜ) ε.α. Πιέρρος Πλατανάς του Ζαχαρία, μέλος

β. Ταξίαρχος (Δ) ε.α. Παναγιώτης Γεωργόπουλος του Γεωργίου, μέλος

γ. Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Μιχαήλ Παπαδόπουλος του Πολύβιου, μέλος

δ. Επισμηναγός ε.α. (ΤΕΑ) Ιωάννης – Ελευθέριος Μπουμπάρας του Γεωργίου, μέλος

ε. Σμήναρχος (ΤΜΑ) ε.α. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος του Γεωργίου, μέλος

2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Πρόεδρου, αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο της Ενώσεως. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γραμματέας του Συμβουλίου, θα εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία, υποχρεωτικά από τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2022 και η διάρκειά της είναι τριετής.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια

  1. Είχαν πει ότι η θητεία του νέου ΔΣ αρχίζει από 1/2 και όχι από 1/3. Η θητεία του παλιού
    ΔΣ έληξε στις 31/1 ή 28/2;

    ΑπάντησηΔιαγραφή