Αναδρομικά: Ποιοι θα πάρουν στην τσέπη-Ποιοι θα έχουν μείωση ή μηδενισμό προσωπικής διαφοράς (ΠΙΝΑΚΕΣ)


Αυξήσεις συντάξεων από 2% έως και 16,85%, αναδρομικά έως και 2.160 ευρώ ή και πιο πάνω, αλλά και μείωση έως μηδενισμό της προσωπικής τους διαφοράς, θα έχουν στις αποδοχές τους 900.000 συνταξιούχοι από τον Οκτώβριο.

Σχεδόν οι 450.000 συνταξιούχοι (σύμφωνα με εκτιμήσεις) θα πάρουν τις αυξήσεις στην τσέπη, ενώ οι υπόλοιποι θα διαπιστώσουν μείωση ή και μηδενισμό της προσωπικής τους διαφοράς, που είναι εξίσου σημαντικό γιατί έτσι καταργείται η «σκιώδης» περικοπή σύνταξης που είχαν με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου. Η προσωπική διαφορά αντικατέστησε για τους περισσότερους συνταξιούχους ένα μέρος της σύνταξης που χάθηκε οριστικά όταν έγινε ο επανυπολογισμός με τα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4387/2016. Αυτό που έγινε ήταν ότι μία σύνταξη από τα 1.000 ευρώ ξαναϋπολογίστηκε στα 900 ευρώ με τους συντελεστές του νόμου 4387 και είχε μείωση κατά 100 ευρώ. Αυτά τα 100 ευρώ χάθηκαν από τη σύνταξη οριστικά. Για να μη φανεί αυτή η «σκιώδης» περικοπή στην τσέπη των συνταξιούχων τα 100 ευρώ ξαναδόθηκαν όχι ως σύνταξη αλλά ως τη διαφορά που είχε ο καθένας με την παλιά του σύνταξη, γι’ αυτό και ονομάστηκε «προσωπική διαφορά». Έτσι, σήμερα η σύνταξη των 1.000 ευρώ έγινε 900 ευρώ με 100 ευρώ προσωπική διαφορά.

Επανυπολογισμός

Με τον νέο νόμο 4670/2020 (νόμος Βρούτση), οι συντάξεις αλλά και οι προσωπικές διαφορές θα επανυπολογιστούν καθώς άλλαξαν οι συντελεστές του νόμου 4387 με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που ακύρωσε τον Οκτώβριο του 2019 τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου γιατί οδηγούσαν σε πολύ χαμηλές συντάξεις σε σχέση με τις εισφορές των ασφαλισμένων.

Οι αλλαγές των ποσοστών έγιναν όμως για όσους έχουν από 30 έτη ασφάλισης και άνω με αναδρομική εφαρμογή από τον Οκτώβριο του 2019.

Τα νέα ποσοστά οδηγούν σε αυξήσεις συντάξεων 2% για συνταξιούχους με 31 έτη έως 16,85% για συνταξιούχους με 40 έτη. Από τα 40 έτη και πάνω οι αυξήσεις κόβουν ταχύτητα, ενώ όσοι έχουν 45 έτη και άνω δεν θα δουν διαφορά σε σύγκριση με τους παλιούς συντελεστές, αλλά είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με την πλειονότητα των συνταξιούχων που έχουν από 33 έως 40 χρόνια και βγαίνουν κερδισμένοι από τον νέο νόμο.

Για παράδειγμα:

1. Συνταξιούχος με 37 έτη και 3 μήνες θα έχει επανυπολογισμό σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 43%, ενώ το ποσοστό με το οποίο είχε γίνει ο αρχικός επανυπολογισμός ήταν 37,65%. Με τον νέο νόμο θα έχει αύξηση σύνταξης κατά 14,2%. Αν ο μισθός του επανυπολογισμού είναι 1.000 ευρώ, τότε θα έχει νέα ανταποδοτική σύνταξη 430 ευρώ (1.000Χ43%=430), ενώ με το παλιό ποσοστό αναπλήρωσης η ανταποδοτική του σύνταξη ήταν 377 ευρώ (1.000Χ37,65%=376,5). Η αύξηση που παίρνει στη σύνταξη είναι 54 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 14,2% (377+14,3%=430,5). Η τελική του σύνταξη με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης θα είναι από τον Οκτώβριο 814,5 ευρώ, ενώ τώρα έχει 760,5 ευρώ. Τον Νοέμβριο θα πάρει και αναδρομικά αύξησης για 12 μήνες με ποσό 648 ευρώ.

2. Συνταξιούχος με 40 έτη θα έχει επανυπολογισμό σύνταξης με ποσοστό αναπλήρωσης 50,01%, ενώ το ποσοστό με το οποίο είχε γίνει ο αρχικός επανυπολογισμός ήταν 42,8%. Με τον νέο νόμο θα έχει αύξηση σύνταξης κατά 16,85%. Αν ο μισθός του επανυπολογισμού είναι 1.900 ευρώ, τότε ο συνταξιούχος θα έχει νέα ανταποδοτική σύνταξη 950 ευρώ (1.900Χ50%=950) αντί των 813 ευρώ (1.900Χ42,8%=813). Η αύξηση είναι 137 ευρώ ή σε ποσοστό 16,85% (813+16,85%=949,99). Η τελική του σύνταξη με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης θα είναι από τον Οκτώβριο 1.334 ευρώ, ενώ τώρα έχει 1.197 ευρώ. Τον Νοέμβριο θα πάρει και αναδρομικά αύξησης για 12 μήνες με ποσό 1.644 ευρώ.

3. Συνταξιούχος με 40 έτη που βγήκε στη σύνταξη με μισθό 2.500 ευρώ θα πάρει νέα ανταποδοτική σύνταξη 1.250 ευρώ (2.500Χ50%=1.250), ενώ με τον επανυπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου η ανταποδοτική του σύνταξη είναι 1.070 ευρώ (2.500Χ42,8%=1.070). Η αύξηση που παίρνει από τα 1.070 στα 1.250 ευρώ είναι 180 ευρώ, δηλαδή αύξηση σε ποσοστό 16,85%. Η τελική του σύνταξη με τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης θα είναι από τον Οκτώβριο 1.634 ευρώ, ενώ τώρα έχει 1.454 ευρώ. Τον Νοέμβριο θα πάρει και αναδρομικά αύξησης για 12 μήνες με ποσό 2.160 ευρώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πότε φεύγει η προσωπική διαφορά

Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη της αύξησης, που προκύπτει από τον νέο επανυπολογισμό, θα έχουν καθαρή αύξηση στην τσέπη, αφού αφαιρεθεί το ποσό της διαφοράς. Αν δηλαδή έχουμε αύξηση 140 ευρώ και προσωπική διαφορά 80 ευρώ, τότε η καθαρή αύξηση είναι 60 ευρώ (140-80 =60).

Οι συνταξιούχοι που έχουν αύξηση μικρότερη ή ίση της προσωπικής διαφοράς θα έχουν μείωση της προσωπικής διαφοράς χωρίς πραγματική αύξηση. Δηλαδή με αύξηση 100 ευρώ και προσωπική διαφορά 130 ευρώ, θα έχουμε νέα προσωπική διαφορά στα 30 ευρώ, καθώς τα 100 ευρώ της αύξησης έγιναν σύνταξη και «ισοφάρισαν» το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής διαφοράς.

«Γεμίζει» η τσέπη σε 1 έως 5 δόσεις

Οι νέοι συνταξιούχοι μετά τις 13/5/2016 (με νόμο Κατρούγκαλου) παίρνουν την αύξηση σε μία δόση.

Για παράδειγμα, συνταξιούχος του 2018 με 37 έτη, αν έχει αύξηση 110 ευρώ, θα την πάρει ολόκληρη από τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο θα πάρει αναδρομικά 12 μηνών με ποσό 1.320 ευρώ.

Οι παλιοί συνταξιούχοι (πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου) θα πάρουν την αύξηση σε 5 δόσεις (έτσι το προβλέπει ο νόμος 4670/2020).

Για παράδειγμα, συνταξιούχος από το 2012 που παίρνει αύξηση 100 ευρώ, θα έχει το 1/5 της αύξησης με 20 ευρώ κάθε χρόνο από το 2020 έως το 2024. Τον Οκτώβριο θα πάρει τα πρώτα 20 ευρώ αύξησης. Τον Νοέμβριο θα έχει αναδρομικά αύξησης 12 μηνών αλλά μόνο για την πρώτη δόση, δηλαδή θα πάρει 240 ευρώ, και από Ιανουάριο 2021 έως και Ιανουάριο 2024 θα προσθέτει στη σύνταξη 20 ευρώ κάθε χρόνο μέχρι να συμπληρωθούν τα 100 ευρώ της αύξησης.

Οι αυξήσεις παλιών συνταξιούχων (πραγματικοί δικαιούχοι)

• Συνταξιούχος πριν από το 2016 με 37,8 έτη παίρνει τώρα σύνταξη και προσωπική διαφορά 1.215 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η νέα σύνταξη βγαίνει στα 1.312 ευρώ, που σημαίνει ότι μηδενίζει την προσωπική διαφορά και έχει καθαρή αύξηση 97 ευρώ, που θα την πάρει σε 5 δόσεις των 19,4 ευρώ τον χρόνο.

• Συνταξιούχος πριν από το 2016 με 37,6 έτη παίρνει 1.215 ευρώ σύνταξη και 207 ευρώ προσωπική διαφορά, δηλαδή 1.422 ευρώ συνολικά. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη βγαίνει στα 1.316 ευρώ με αύξηση κατά 101 ευρώ από τα 1.215 ευρώ. Η αύξηση είναι λογιστική, γιατί μειώνει ισόποσα την προσωπική διαφορά στα 106 ευρώ.

Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ


Οι αυξήσεις νέων συνταξιούχων (πραγματικές αποφάσεις)

• Συνταξιούχος ΔΕΚΟ που αποχώρησε το 2016 με 38,3 έτη ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 2.720 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.329 ευρώ. Στον επανυπολογισμό η σύνταξη θα βγει στα 1.480 ευρώ, με αύξηση 151 ευρώ τον Οκτώβριο και αναδρομικά 1.812 ευρώ τον Νοέμβριο.

• Συνταξιούχος Δημοσίου που αποχώρησε με 37,6 έτη ασφάλισης το 2017 παίρνει σύνταξη 1.027 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό θα έχει αύξηση κατά 97 ευρώ και αναδρομικά 1.164 ευρώ.

• Συνταξιούχος ΙΚΑ που αποχώρησε με 40,3 έτη ασφάλισης το 2017 και με συντάξιμες αποδοχές 2.026 ευρώ παίρνει σύνταξη 1.187 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό θα έχει αύξηση κατά 129 ευρώ και αναδρομικά 1.548.

Ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (ΜΕΤΑ ΤΙΣ 13/5/2016)


Η αύξηση συντάξεων με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης


ΠΗΓΗ: Ε.Τ. 23/08/2020 - ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ - kkatikos@e-typos.com - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια