Στο προσκήνιο οι γαλλικές φρεγάτες Belh@ra, αγώνας δρόμου για τις ΜΕΚΟ


«Πυρετός» στο Πολεμικό Ναυτικό: Περιμένουν την επόμενη τουρκική κίνηση…

Του ειδικού συνεργάτη

Η πρόσφατη ένταξη της πυραυλακάτου «Βλαχάκος» αμέσως μετά την πρόσφατη κρίση στο Αιγαίο από την Τουρκία μόνο τυχαία δεν ήταν. Την επομένη της «εκεχειρίας » στο Αιγαίο -και μάλιστα κατά τη διάρκεια της τελε­τής ένταξης του νέου πλοίου- εκεί­νο που συζητείτο έντονα στα πηγα­δάκια μεταξύ των στελεχών ήταν η προετοιμασία των πλοίων και των πληρωμάτων για την επόμενη τουρκική πρόκληση. Ωστόσο, οι μεγάλες μονάδες επιφανείας είναι το «αγκάθι» που πονά και αγχώνει τους επιτελείς του Π.Ν., οι οποίοι έχουν τονίσει ότι και στο άμεσο μέλλον ο ναυτικός αγώνας θα κρί­νει πολλά στην ευρύτερη περιοχή και ένας εκ των πρωταγωνιστών είναι και η Ελλάδα.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στέλεχος του Π.Ν. στο «Π», «εμείς δεν εφησυχάζουμε, αλλά γρηγορούμε. Προτεραιότητα μας είναι να ετοιμαστούν πλοία και πληρώματα, ώστε να είμαστε και πάλι έτοιμοι να απαντήσουμε άμεσα και αποτρεπτικά»». Στη συνέχεια τόνισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για καμία χαλά­ρωση ούτε η πολυτέλεια να μη βρί­σκονται στην πρώτη γραμμή μονά­δες μείζονος επιφάνειας. Για τον λόγο αυτόν και η νέα πυραυλάκατος που προστέθηκε στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού και ενισχύει σημαντικά τη διοίκηση ταχέων σκα­φών και πριν από την τελετή ονοματοδοσίας είχε υποβληθεί σε εν όρμω και θαλάσσιες δοκιμές, αλλά και από την επομένη συνεχίσθηκαν χωρίς διακοπή δοκιμές και αξιολογήσεις με ταχύτατους ρυθμούς, ώστε να πραγματοποιηθεί το δυνα­τόν γρηγορότερο και η πλήρης επι­χειρησιακή ένταξή της στη δύναμη του Στόλου. Άλλωστε, όπως με νόη­μα ανέφερε στέλεχος του Π.Ν., «το πλήρωμα είναι ιδιαίτερα έμπειρο και δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους ελέγ­χους επιχειρησιακής ικανότητας. Το ζητούμενο είναι να υποβληθεί το πλοίο στις πολλές δοκιμές όπλων και συστημάτων εν πλω». «Φυσικά», τόνισε με σημασία, «με γοργούς ρυθμούς προχωρά και η 7η πυραυ­λάκατος και προσδοκούμε την έντα­ξή της στο άμεσο μέλλον, ελπίζον­τας να μην είναι η τελευταία που θα παραλάβει ο Στόλος».

Οι ΤΠΚ

Το γεγονός, πάντως, ότι, έστω και με καθυστέρηση περίπου δύο ετών, ο στόλος των πυραυλακάτων ενισχύεται σημαντικά δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται η ενίσχυση με φρε­γάτες. Πολλά συμβαίνουν στο θέμα της αναβάθμισης των ΜΕΚΟ και όλα αξιολογούνται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Πολεμικού Ναυτι­κού.

Όμως, όπως κάθε νόμισμα, έτσι κι αυτό έχει δύο όψεις, καθώς το Π.Ν. θέλει να ξεκαθαρίσει η κατά­σταση με τον ανταγωνιστικό διάλο­γο το ταχύτερο δυνατόν, διότι αυτά τα πλοία είναι πολύτιμα τη συγκε­κριμένη περίοδο. Με απλά λόγια, εάν δεν υπάρξει κάποιου είδους πλοίο ενδιάμεσης λύσης (παραχωρηθέν, μέσω μίσθωσης κ.λπ.) ή δεν παρθεί άμεσα απόφαση για πακέτο αναβάθμισης, δεν μπορεί να τεθεί εκτός πρώτης γραμμής μια ΜΕΚΟ.

Και κάτι τέτοιο (πλοίο ενδιάμεσης λύσης) είναι πολύ πιθανό να συμβεί και στο πλαίσιο της απόκτησης νέου σκάφους. Ήδη το θέμα της προμή­θειας νέων φρεγατών από τη Γαλ­λία είναι ανοιχτό, με το Παρίσι αυ­τήν τη φορά να «ζεσταίνει» τη νέα πρόταση προς την Αθήνα. Αν και οι δύο ενδιαφερόμενος πλευρές κρα­τούν κλειστά τα χαρτιά τους, πληρο­φορίες αναφέρουν ότι η νέα πρότα­ση θα περιλαμβάνει περισσότερες μονάδες (2+2), χαμηλότερη τιμή και μεγαλύτερο ποσοστό Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ). Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σαφώς υπάρχουν κι άλλες προτάσεις, αλλά στο σημείο όπου έχει φθάσει, πλέ­ον, η τουρκική προκλητικότητα η ζυ­γαριά θα γύρει σε όποιον παραχω­ρήσει στην ελληνική πλευρά τεχνο­λογία αιχμής και όπλα μακρού πλήγ­ματος. «Και αυτήν τη στιγμή αυτό το παρέχουν μόνο οι Γάλλοι», αναφέ­ρουν πηγές από τους χώρους του Πενταγώνου, απαντώντας εμμέσως στο αμερικανικό στενό μαρκάρισμα, το οποίο «θα είχε ουσία, εάν περιελάμβανε και όπλα μακρού πλήγματος», τονίσθηκε με σημασία στο «Π».

Αναφορικά με την περίπτωση της Γερμανίας και τον ρόλο που διαδρα­ματίζει ευρύτερα στην Ε.Ε. και σε σχέση με την Ελλάδα, η απάντηση ήταν ότι αφενός δεν έχει να προ­σφέρει κάτι ανάλογο σε σύστημα και αφετέρου, όπως τονίσθηκε, πα­ρά τη διακοπή προμήθειας όπλων προς την Τουρκία, η Άγκυρα παρα­μένει ο σημαντικότερος προορι­σμός γερμανικών όπλων. Η Άγκυρα αγόρασε το 2018 εξοπλισμούς ύψους 243 εκατ. ευρώ, ενώ το συ­νολικό ποσό των γερμανικών εξα­γωγών όπλων ανήλθε στα 771 εκατ. ευρώ. Το 2019 η Γερμανία εξήγαγε όπλα αξίας 832 εκατ. ευ­ρώ και από αυτά τα 345 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εξαγωγές στην Τουρκία. Επειδή η παραγγελία για τα υποβρύχια Type 214 της Τουρ­κίας πληρώνεται τμηματικά, ανάλογα με τη ροή της παραλαβής των εξαρτημάτων, υποτίθεται ότι όντως αυτά τα ποσά αφορούν κυρίως σε αυτήν την παραγγελία, αλλά τίποτε δεν είναι βέβαιο, από τη στιγμή που δεν δίδεται στη δημοσιότητα από τη Γερμανία λίστα που να περιλαμβά­νει επακριβώς τα οπλικά συστήμα­τα. Σημειώνεται, δε, ότι η αντιπρό­εδρος της Κ.Ο. του κόμματος της Αριστεράς, Σεβίμ Νταγκντελέν, εκτιμά πως και οι νεότερες παραγ­γελίες της Τουρκίας αφορούν σε οπλισμό και σε δήλωση προς το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) επισημαίνει πως «η γερμανική κυβέρνηση παραπλανά την κοινή γνώμη, όταν υποστηρίζει ότι δεν επιτρέπει την εξαγωγή στρατιωτι­κού υλικού».

Από το 2021 εμπλουτίζεται η τουρκική θαλάσσια φαρέτρα...

Σε κάθε περίπτωση, οι επιτελείς του Π.Ν. βλέπουν ότι, τη στιγμή που ακόμη στην Ελλάδα προσπαθούμε να αποφασίσουμε ποια θα είναι η επό­μενη γενιά μεγάλων μονάδων επιφάνειας και πώς θα αναβαθμίσουμε τις υπάρχουσες, η Τουρκία ενισχύει σημαντικά τον κλάδο του Ναυτικού, προσπαθώντας, παράλληλα, να καλλιεργήσει και τη νοοτροπία στα νέα στε­λέχη του Ναυτικού της αλλά και την κοινή γνώμη ότι διαθέτουν ναυτική παράδοση. Αν τίποτα δεν αλλάξει στον τουρκικό προγραμματισμό, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, το 2021 το ελικοπτεροφόρο «Anadolu» θα βρίσκεται σε φάση επιχειρησιακών δοκιμών.

Το πρώτο υποβρύχιο Type 214 -σχεδόν ίδιο με τα ελληνικά κλάσης «Παπανικολής»- θα εντάσσεται και αυτό στον τουρκικό στόλο, ενώ στο σύ­νολό τους θα φτάσουν σε βάθος χρόνου τις έξι μονάδες.

Όμως, η Άγκυρα, που θέτει μεγαλόπνοα σχέδια και αρκετά από αυτά τα έχει υλοποιήσει, έχει βάλει στόχο να κατασκευάσει και δική της φρεγάτα. Άλλωστε, ήδη έχει παραλάβει τις νέες εγχώριας κατασκευής κορβέτες που έχουν ενισχύσει σημαντικά τον στόλο της. Αυτά τα γνωρίζουν στο Πολεμικό Ναυτικό και τα έχουν μεταφέρει ποικιλοτρόπως στην πολιτική ηγε­σία, όχι μόνο τώρα, αλλά και στο παρελθόν. Η έγκριση από το ΚΥΣΕΑ για την προμήθεια των ελικοπτέρων ανθυποβρυχιακού πολέμου ΜΗ-60 Romeo και η υποστήριξη των S-70 θα αποτελέσουν όντως σημαντικό πολλαπλασιαστή ισχύος. Το ίδιο και η επικείμενη έγκριση εντός του Σε­πτεμβρίου των νέων τορπιλών για τα υποβρύχια Type 214, διότι φέρεται ότι «εμπέδωσε» και η πολιτική σκηνή στην πράξη σε ποιον έπεσε ο κλήρος και έβγαλε το φίδι από την τρύπα στην πρόσφατη κρίση...

ΠΗΓΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ 08/08/2020 - - [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.gr]

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια