Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Σ.Ξ. (ΕΔΥΕΘΑ)


«Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 66Χ66-ΒΑΛ ΕΔΥΕΘΑ: 42

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37, του ν.δ. 1400/73 και των άρθρων 39 και 40, του ν.δ. 445/74 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια