Μεταθέσεις Στρατιωτικών: Να υποβληθούν εκ νέου οι δηλώσεις φρουρών επιθυμίας-Δείτε γιατί

Τοποθετήσεις -Μεταθέσεις Στρατιωτικών Έτους 2022-Να αποκατασταθεί το θέμα με αλλαγή σε διατάξεις της νέας Υπουργικής Απόφασης μετά τις δηλώσεις Φρουρών προτίμησης των Στελεχών - Επιστολή ΕΣΠΕΗΠ προς Βουλευτές Περιφέρειας Ηπείρου-ΠΟΜΕΝΣ

Τον Δεκέμβριο του 2021 αναρτήθηκε η νέα Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός Συμβουλίων Μεταθέσεων των Κλάδων και των Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις των αξιωματικών, ανθυπασπιστών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»

Με το άρθρο 10 προστέθηκε στην υπουργική απόφαση η παρ. β(3) που αναγράφει: «Την επιθυμία μετάθεσης σε θέσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Τα στελέχη που υποχρεωτικά υπηρετούν στον τόπο προτίμησής τους και επιθυμούν μετάθεση στο εξωτερικό, την Κύπρο ή ΕΥΕ, εξετάζονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων και για μετάθεση στο εσωτερικό».

Να αναφέρουμε ότι οι δηλώσεις φρουρών επιθυμίας καθώς και η επιθυμία μετάθεσης στο Εξωτερικό και Κύπρο έγιναν από τους συναδέλφους τον Σεπτέμβριο του 2021 πριν την παραπάνω αλλαγή στην Υπουργική Απόφαση με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός συναδέλφων που δικαιούνται το αμετάθετο να κινδυνεύουν με μετάθεση λόγω της παραπάνω αλλαγής.

Η Ένωσή μας ζητά η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης να εφαρμοστεί για τις μεταθέσεις του επόμενου έτους 2023 ή υποβληθούν εκ νέου νέες δηλώσεις φρουρών επιθυμίας εσωτερικού και εξωτερικού, εφόσον η αλλαγή έγινε μετά τις δηλώσεις φρουρών επιθυμίας για το προσεχές έτος και δεν τους είχαν γνωριστεί οι παραπάνω διατάξεις που εγείρει και νομικό κώλυμα σε τυχόν μεταθέσεις σε φρουρές μη επιθυμίας τους.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια