Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)

Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγή και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 9Η926-Μ6Μ ΕΔΥΕΘΑ: 195

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4ζ του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχο τον ...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973, τους παρακάτω αξιωματικούς των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια