Πολεμική Αεροπορία: 15 Προσλήψεις ΟΒΑ-Δείτε την προκήρυξη και ειδικότητες

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκε για το έτος 2021 η ανακατάταξη ή επανακατάταξη δεκαπέντε (15) οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη. Η αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα περιλαμβάνεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α»:

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β» και τους έχει απονεμηθεί μία εκ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων του πίνακα 1 του Παραρτήματος «Α», πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους αντίστοιχα, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 23η Νοε 21 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την 23η Νοε 21 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β. Οι έφεδροι, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (ΣΥ), στις οποίες υπάγονται ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Κριτήρια επιλογής όπως Παράρτημα «Γ».

Δείτε την σχετική προκήρυξη:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Απαντήσεις
    1. Για να πας ΟΒΑ πρέπει να έχεις κάνει Θητεία ή να υπηρετείς ήδη και μάλιστα πας ΜΟΝΟ στον κλάδο που υπηρέτησες/εις... Ως γνωστό στην Χώρα μας δεν έχουμε Θητεία Γυναικών... Πάνε ΜΟΝΟ από ΕΠΟΠ και πάνω σύμφωνα με τις εκάστοτε προκηρύξεις ή Πανελλαδικές εξετάσεις σε στρατιωτικές σχολές

      Διαγραφή