Στρατός Ξηράς: Ποιοι Αξιωματικοί Όπλων τίθενται ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων
ΑΔΑ:
ΩΧ2Λ6-Ζ5Α ΕΔΥΕΘΑ: 156

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Όπως τεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων από 31-03-2021, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Κατώτεροι Αξιωματικοί Όπλων:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια